Coronafeirws: y diweddaraf

Yr Arsyllfa ym Mhrifysgol Abertawe

Mae'r Arsyllfa yn brosiect cydweithredol gyda phartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, sy'n darparu fforwm ar gyfer ymchwil, dadlau, addysg a chyfnewid gwybodaeth am hawliau dynol plant a phobl ifanc, a gweithio i wireddu hawliau dynol trwy bolisi, ymarfer, eiriolaeth a diwygio cyfraith. Mae'r Arsyllfa yn ymroddedig i:

  • Gynnal ymchwil, dadansoddi data ac astudiaethau arfarnol
  • Gweithio gyda phlant a phobl ifanc a dysgu ganddynt, gan barchu eu ‘‘hawl i gael eu hymchwilio’n gywir’’
  • Darparu gwybodaeth a hyfforddiant ar gyfer plant a phobl ifanc i ddatblygu eu gallu a helpu plant a phobl ifanc i gael mynediad i'w hawliau
  • Adnabod a dadlau dros newid yn y gyfraith ac ymarfer er mwyn rhoi effaith ymarferol i hawliau plant a phobl ifanc
  • Harneisio'r gorau mewn gwybodaeth ac arloesedd er mwyn rhoi hawliau dynol plant a phobl ifanc ar waith
  • Gweithio gyda phartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol mewn sefydliadau academaidd, galwedigaethau, sefydliadau’r llywodraeth a rhai anllywodraethol

Darllenwch fwy am ein prosiectau, ein rhaglenni a’n gweithgareddau yma.