Rheoli Busnes (Dadansoddeg Fusnes) gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Hons)