Y Coleg, Prifysgol Abertawe

Croeso i'r Coleg, Prifysgol Abertawe

Yn sgil adnewyddu ein partneriaeth gyffrous â Phrifysgol Abertawe, mae gennym logo newydd sbon ac adeilad newydd sbon hefyd ar Gampws y Bae ger y traeth.  Yn ogystal, bydd preswylfa newydd â 411 o leoedd yn arbennig ar gyfer myfyrwyr y Coleg ar Gampws y Bae.

Bydd y Coleg, Prifysgol Abertawe, yn parhau i ddarparu ei holl raglenni llwybr presennol.

Rhowch gipolwg ar ein gwefan am ragor o wybodaeth, neu gallwch gysylltu â'r Coleg, Prifysgol Abertawe, yn uniongyrchol a byddwn yn falch o'ch helpu.

Roedd y Coleg gynt yn cael ei adnabod fel Coleg Rhyngwladol Cymru Abertawe (ICWS).