Edrychwch yn ôl yn fuan am fanylion rhaglenni 2020/21

Os ydych chi am gael eich hysbysu pan fydd rhaglenni'n cael eu cadarnhau, e-bostiwch studyabroad@swansea.ac.uk i ymuno â'n rhestr bostio

Mae rhaglenni haf yn ffordd wych o ennill profiad gwerthfawr yn ychwanegol at eich cynllun gradd. Maent yn agored i bob myfyriwr (oni bai eich bod yn eich blwyddyn olaf) a chroesewir ceisiadau o bob cynllun gradd. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi cymryd rhan mewn rhaglenni gwirfoddoli, teithiau diwylliannol, interniaethau rhyngwladol a rhaglenni astudio haf gyda'n prifysgolion partner.