Myfyrwyr y DU / UE

Mae'n rhaid i bob ymgeisydd o'r DU a'r UE wneud cais drwy UCAS.

Am gyngor ar ysgrifennu'ch cais yn ogystal â phopeth arall y mae angen i chi wybod am y broses o wneud cais, ewch i'n tudalennau ar wneud cais

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Gall Ymgeiswyr Rhyngwladol wneud cais uniongyrchol i'r Brifysgol gan ddefnyddio ein system gwneud cais ar-lein, neu fel arall gallwch wneud cais trwy UCAS.

Ar gyfer arweiniad pellach ar sut i wneud cais a mwy o wybodaeth am fywyd fel myfyriwr Rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i'n tudalennau Rhyngwladol.