Manylion am yr Ymchwil

ADRAN/MAES PWNC - Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd (Q1)

GORUCHWYLIWR(WYR) - Cheesman C.T, Yr Athro (Ieithoedd Modern), Magnani R. Dr (Llenyddiaeth Saesneg)

GRADD YMCHWIL (PhD/M.Phil/MA drwy Ymchwil)

TEITL Y TRAETHAWD - Italian Translations of the works of PG Wodehouse in the light of the Epistemic Approach

Crynodeb o'r Ymchwil

Mae'r traethawd ymchwil yn cyflwyno ymagwedd newydd at gyfieithu, yr Ymagwedd Epistemig, sydd wedi'i seilio i raddau helaeth ar yr hyn a wyddom am yrfa, diwylliant, dull ac iaith yr awdur. Mae'n cyflenwi offer i ddisgrifio, dadansoddi ac asesu cyfieithiadau ac ail-gyfieithiadau o'r un gwaith.

Fe'i cymhwysir yma at (ail) gyfieithiadau Eidaleg gwaith y digrifwr Eingl-Americanaidd, P.G. Wodehouse (1881-1975) a gyhoeddwyd yn yr Eidal rhwng 1928 a 2017.

An image of a street in Italy