Manylion am yr Ymchwil

ADRAN/MAES PWNC - Hanes

GORUCHWYLIWR(WYR) - Dr Adam Mosley a'r Athro David Turner (Prifysgol Abertawe); Nick Wyatt (Amgueddfa Gwyddoniaeth)

GRADD YMCHWIL (PhD)

TEITL Y TRAETHAWD - Calculating Value: Using and Collecting the Tools of Early Modern Mathematics

Crynodeb o'r Ymchwil

Gan fodoli yn y gwagleoedd mewn hanes mathemateg, gwyddoniaeth, darllen a'r llyfr, mae fy ymchwil PhD yn canolbwyntio ar Gasgliad Llyfrau Prin Llyfrgell yr Amgueddfa Gwyddoniaeth: dyma gasgliad sy'n cynnwys dros 3,000 o lyfrau argraffedig a gynhyrchwyd rhwng 1486 a 1800, ac mae oddeutu 1,700 o'r blynyddoedd hyn yn llywio fy astudiaethau o'r gwerthoedd defnydd diwylliannol, deallusol ac economaidd a briodolwyd i fathemateg yn y cyfnod.

Drwy ddadansoddi testunau gyda nodiadau, arysgrifau perchenogaeth, platiau llyfrau, arfbeisiau, dulliau o rwymo a thystiolaeth arall o darddiad, mae'r astudiaeth hon yn gwella'n dealltwriaeth o ddiwylliant mathemategol wedi'i fasnacheiddio – a sut cafodd ei ddefnyddwyr eu ffurfio – drwy nodweddu natur y galw am fathemateg yng nghyfnod modern cynnar Ewrop rhwng 1550 a 1750.

An image of a ruler