Manylion am yr Ymchwil

ADRAN/MAES PWNC - Ysgrifennu Creadigol

GORUCHWYLIWR/GORUCHWYLWYR) - Dr Jasmine Donahaye, Dr Alan Kellermann

GRADD YMCHWIL (PhD/M.Phil/MA drwy Ymchwil) - PhD

TEITL Y TRAETHAWD YMCHWIL - Nofel, The third room a thraethawd The challenges, advantages and consequences of writing prose in a second language

Crynodeb o'r Ymchwil

Bydd y nofel, The Third Room, yn archwilio effeithiau cyfathrebu'n ddyddiol mewn ail iaith ar eich hunaniaeth, eich canfyddiad o'ch hun a'ch canfyddiad o'r byd. Sut mae'r pellter y mae iaith dramor yn ei greu rhwng y siaradwr a'r cynnwys llafar yn lliwio'r ystyron a'r goblygiadau?

Bydd yr arteffact yn gweithredu fel mân profi lle byddaf yn archwilio'r egwyddorion wrth wraidd trawsieithyddiaeth, nid yn unig drwy ysgrifennu prif gymeriad sy’n byw dramor ac yn defnyddio ail iaith yn lle ei mamiaith, ond hefyd drwy ysgrifennu'r nofel yn fy ail iaith i, sef y Saesneg, yn lle fy mamiaith, sef Slofeneg.

An image of a stack of books