Manylion am yr Ymchwil

Maes Pwnc: Y Cyfryngau a Chyfathrebu

Goruchwyliwr: Dr Leighton Evans a Dr Joanna Rydzewska

Gradd Ymchwil: PhD

Teitl y traethawd ymchwil: Exploring the role of Cyberspace and Social networks on migration; The case of Poles in the UK

Crynodeb o'r Ymchwil

Mae'r astudiaeth hon yn ceisio canfod sut mae seiberofod a rhwydweithiau cymdeithasol yn dylanwadu ar fudo, gan geisio esbonio hyd a lled rhwydweithiau cymdeithasol mudwyr a sut maent yn effeithio ar fudo. Gan ddefnyddio achos ymfudwyr o wlad Pwyl yn dod i'r DU, byddaf yn ceisio ymchwilio i sut mae rhwydweithiau cymdeithasol trawswladol a lleol ymfudwyr yn gweithredu i ddylanwadu ar benderfyniadau o ran ymfudo ac ymgartrefu yn y wlad maent yn mudo iddynt.