Manylion am yr Ymchwil

ADRAN/MAES PWNC - Llenyddiaeth Saesneg

GORUCHWYLIWR(GORUCHWYLWYR) - Yr Athro John Goodby a Dr Steve Vine

GRADD YMCHWIL (PhD)

TEITL Y TRAETHAWD - The Fifth Notebook gan Dylan Thomas

Crynodeb o'r Ymchwil

Mae dwy ran i'm prosiect PhD:

Yn gyntaf, rwy'n ysgrifennu argraffiad beirniadol anodedig, ar y cyd â'r Athro Goodby, o bumed llyfr nodiadau barddoniaeth Dylan Thomas nad oeddem yn gwybod amdano gynt ond a gafwyd gan Brifysgol Abertawe.

Yn ail, rwy'n ysgrifennu traethawd ar bwysigrwydd athroniaeth broses i farddoniaeth a rhyddiaith cynnar Dylan Thomas, gan archwilio i safbwynt Thomas o'r byd drwy ei ymgysylltiadau llenyddol â rhywedd, crefydd a gwyddoniaeth.

An image of an open book