Manylion am yr Ymchwil

Maes pwnc: Ysgrifennu Creadigol

Goruchwylwyr: Dr Francesca Rhydderch, Dr Anne Lauppe-Dunbar

Gradd Ymchwil: PhD

Teitl y Traethawd Ymchwil: Raven

Crynodeb o'r Ymchwil

Mae’r myfyriwr coleg 19 oed, Freya Collins, yn arwain bywyd normal i bob golwg. Nid yw hi'n gwybod dim am hanes anarferol ei theulu nes bod menyw ifanc ryfedd yn dechrau ei dilyn hi, ac wrth i'r fenyw hon ymddangos, mae cyd-ddigwyddiadau rhyfedd yn dechrau digwydd. Yn ystod taith i amgueddfa, mae Freya'n dod ar draws paentiad ac mae'n meddwl ei bod hi'n gweld yr un dieithryn sydd wedi bod yn ei dilyn hi ynddo. Yn fuan wedyn, mae Freya'n canfod ei hun yn y darlun hwnnw.

Wrth iddi ddechrau ar daith anhygoel drwy baentiadau, mae'n dechrau sylweddoli bod y fenyw hynod yn gysylltiedig â marwolaethau cynamserol sawl un o'i rhagflaenwyr. Mae Freya'n ei chwrso drwy pump darn o waith celf clasurol, gan fynd ymhellach i'r gorffennol, lle mae'n datgelu o'r diwedd y gwir reswm dros dynged ei theulu.