Manylion am yr Ymchwil

ADRAN/MAES PWNC: Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd

GORUCHWYLIWR(WYR): Yr Athro Tom Cheesman, Dr Bob Laramee

YMGEISYDDIAETH RADD YMCHWIL: PhD

TEITL Y TRAETHAWD YMCHWIL: Design, compilation and applications of an English-Polish-Belarusian Parallel Literary Corpus

Crynodeb o'r Ymchwil

Prif nod y prosiect yw creu'r Corpws Llenyddol Cyfochrog Saesneg-Pwyleg-Belarwseg a chyflwyno ei gymwysiadau mewn disgyblaethau ieithyddol amrywiol, megis astudiaethau cyfieithu a dadansoddi disgwrs.

Mae'r traethawd ymchwil yn amlinellu ymchwil i ieithyddiaeth gorpws ynghyd ag ieithyddiaeth gorpws fel methodoleg, ac mae hefyd yn mynd i'r afael â phroblem y gwahaniaethau wrth ddatblygu ieithyddiaeth gorpws yn y tair iaith: Saesneg (y cyfeirir ati fel lingua franca), Pwyleg (iaith genedlaethol statudol) a Belarwseg (iaith leiafrifol).

Mae rhan sylweddol o'r traethawd ymchwil yn cynnwys dogfennaeth o'r broses o greu'r corpws. Cyflwynir agweddau amrywiol ar ddylunio'r corpws a chasglu ac amgodio testunau yng nghyd-destun argaeledd a defnyddioldeb offer amrywiol.

An image of a mountain and blue sky

Cyhoeddiadau

  • Peljak-Łapińska, A. (2017). Негацыя ў беларускім маўленні: прагматычны пункт погляду (‘Negation in Belarusian speech: pragmatical point of view’). In N. Barszczewska ac M. Chaustowicz (golygyddion.) “Зъ зычливости ку моеи отчизне: Tom pamiątkowy dedykowany Profesorowi Mikołajowi Timoszukowi”.
  • Peljak, A. (2016). Białoruski N-korpus: W kierunku Białoruskiego Korpusu Narodowego (‘Belarusian N-korpus: Towards a Belarusian National Corpus’). Acta Albaruthenica, 16.
  • Peljak, A. (2015). Temat śmierci w kulturze polskiej i białoruskiej oraz w języku polskim i białoruskim ('Death in Polish and Belarusian culture and Polish and Belarusian language'). Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, 5.