Manylion am yr Ymchwil

ADRAN/MAES PWNC: Hanes

GORUCHWYLIWR/GORUCHWYLWYR: Yr Athro Louise Miskell a Dr Tomas Irish

GRADD YMCHWIL (PhD/M.Phil/MA drwy Ymchwil) - PhD

TEITL Y TRAETHAWD YMCHWIL: Student experience at Swansea University, 1920-1990

Crynodeb o'r Ymchwil

Diben fy nhraethawd ymchwil yw adrodd a chofnodi bywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe rhwng 1920 a 1990, gan roi sylw penodol i sut mae myfyrwyr wedi adlewyrchu tueddiadau diwylliannol ehangach. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar amrywiaeth o themâu gan gynnwys profiadau ac agweddau myfyrwyr tuag at y brifysgol, rhyfel, gwrthdystio, rhyw, ffasiwn, perthnasoedd a'r gymuned o amgylch.

Nod y gwaith terfynol fydd darparu cyfrif cywir, cynhwysfawr a chydlynol o fywyd myfyrwyr yn y sefydliad drwy ddefnyddio prosiect hanes llafar, holiaduron a deunydd archifol sy'n seiliedig ar fyfyrwyr.

An image of an archive filing system