Manylion am yr Ymchwil

Maes Pwnc: Hanes

Goruchwyliwr: Dr Sian Rees a Dr Richard Thomas

Gradd Ymchwil: PhD

Teitl y traethawd ymchwil: The League of Nations in Wales, c. 1918-1939.

Crynodeb o'r Ymchwil

Mae ymchwil Stuart Booker yn archwilio Cynghrair y Cenhedloedd yng Nghymru rhwng y rhyfeloedd (1918 - 1939). Mae'n defnyddio Cymru fel astudiaeth achos ranbarthol i archwilio sut cafodd sefydliad rhyngwladol ei hyrwyddo a'i drefnu. Nod y prosiect yw cyfrannu at ddealltwriaeth hanesyddol o sut roedd Cymru'n gweld y byd rhyngwladol a sut roedd y byd rhyngwladol yn gweld Cymru.