Manylion am yr Ymchwil

ADRAN/MAES PWNC - Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Diwylliannol 

GORUCHWYLIWR/GORUCHWYLWYR - Doctor Eugene Miakinkov 

GRADD YMCHWIL - (PhD) 

TEITL Y TRAETHAWD YMCHWIL - Work in progress 

Crynodeb o'r Ymchwil

Nod yr ymchwil yw archwilio milwroli plant ym Mhrydain yn y cyfnod ar ôl i orfodaeth filwrol ddod i ben. Er mwyn sicrhau bod y lefelau recriwtio i'r fyddin yn aros ar lefel ddichonol, beth oedd strategaethau'r Weinyddiaeth Amddiffyn i dargedu plant er mwyn iddynt ystyried y lluoedd arfog fel dewis gyrfa deniadol pan fyddent yn cyrraedd llawn oed.  

Bydd yr ymchwil yn cynnwys polisi swyddogol mewn perthynas â'r Weinyddiaeth Addysg, sefydliadau fel Corfflu Cadetiaid y Fyddin, yn ogystal â changhennau 'Iau' catrodau a oedd ar waith yn ystod y cyfnod. Hefyd, ystyrir cyflyru cymdeithasol ehangach fel defnyddio diwylliant poblogaidd a theganau. 

Image of open English book