Gwyddoniaeth Cymru yn arwain y byd wrth fynd i'r afael â'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r blaned

30 Medi 2021

Gwyddoniaeth Cymru yn arwain y byd wrth fynd i'r afael â'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r blaned

Logo Uwch-gynhadledd Heriau Byd-eang Hillary Rodham Clinton.

30 Medi 2021

Arweinwyr rhyngwladol cyfredol a chynt i agor Uwch-gynhadledd Heriau Byd-eang Hillary Rodham Clinton

Gwnaeth athletwyr o Brydain, gan gynnwys enillwyr medalau, ddefnyddio technoleg wisgadwy yn Tokyo a ddyluniwyd gan arbenigwyr o Brifysgol Abertawe, gyda gwresogydd inc carbon argraffedig i gadw eu cyhyrau'n gynnes cyn cystadlu.

23 Medi 2021

Technoleg Abertawe'n helpu athletwyr blaenllaw o Brydain i lwyddo yn Tokyo

Paentiad wedi pylu o bobl yr Hen Aifft yn gwehyddu ac yn nyddu edau.

21 Medi 2021

Cwrs newydd i archwilio byd tecstilau'r Hen Aifft

Golwg agos ar fenyw ifanc â gwallt brown hyd ei hysgwyddau yn gwenu - Abbie Thomas

21 Medi 2021

Myfyrwraig o'r Ysgol Feddygaeth yn llwyddo mewn her ysgrifennu uchel ei bri

Meddyg yn rhoi brechlyn i glaf.

21 Medi 2021

Dim cytundeb ymhlith y cyhoedd ynghylch pigiadau atgyfnerthu o ran Covid-19 na brechu rhag y ffliw

Dau fyfyriwr ar eu heistedd yn gweithio mewn labordy cyfrifiaduron.

17 Medi 2021

Prifysgol Abertawe'n cyflwyno cwrs am ddim ar gyfer oedolion sy'n ddysgwyr sydd am newid cyfeiriad

Alpha Evans

16 Medi 2021

Cyhoeddi enillydd cyntaf Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi

Mae Prifysgol Abertawe'n falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal Cynhadledd Addysgwyr Entrepreneuriaeth Ryngwladol (IEEC) 2022.

16 Medi 2021

Prifysgol Abertawe i gynnal cynhadledd entrepreneuriaeth ryngwladol

Tri myfyriwr yn eistedd ar y traeth

15 Medi 2021

Abertawe'n cadw ei statws ymysg y 25 prifysgol orau yn y DU yn ôl The Guardian University Guide

Hillary Rodham Clinton

15 Medi 2021

Hillary Rodham Clinton i gynnull Uwchgynhadledd Heriau Byd-eang gyda Phrifysgol Abertawe

Naomi Paulus

14 Medi 2021

Awdures a anwyd yn Abertawe'n ennill Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies

Myfyriwr meddygaeth yn gwisgo côt wen yn edrych ar ddelweddau sganiau ar flwch golau

10 Medi 2021

Y Brifysgol yn sicrhau lleoedd ychwanegol i hyfforddi rhagor o fyfyrwyr meddygaeth

Llun o Dr Daniel Bassey.

10 Medi 2021

Gwobrau uchel eu bri’n cynnwys un o raddedigion Prifysgol Abertawe ar restr fer

Grŵp o bum plentyn ifanc mewn gwisg ffansi yn eistedd ar garped yn chwarae ac yn chwerthin gyda'i gilydd.

9 Medi 2021

Astudiaeth yn dangos pwysigrwydd rhyngweithio cymdeithasol i bobl ifanc yng Nghymru

Llun o Caitlin McCall a logo Gymdeithas Peirianneg y Menywod.

8 Medi 2021

Myfyrwraig PhD o’r Brifysgol wedi'i henwi'n un o'r 50 o Fenywod Gorau mewn Peirianneg

Grŵp o fyfyrwyr mewn dosbarth ymarfer meddygol yn edrych ar sgerbwd wrth wrando ar ddarlithydd

7 Medi 2021

Cyllid gwerth £700,000 i ehangu hyfforddiant meddygaeth gofal sylfaenol yng ngorllewin Cymru

Gan ddefnyddio eitemau pob dydd, megis powdwr golchi, poteli diod a jygiau, gwnaeth disgyblion greu llysnafedd, saethu rocedi, mynd ar helfeydd trysorau a chodio wrth ddysgu am wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg y gweithgareddau.

7 Medi 2021

“Fy hoff ddiwrnod erioed” – Academi STEM Technocamps yn ysbrydoli disgyblion ar ôl i'r ysgolion gau

Aderyn bach

7 Medi 2021

Malaria adar yn lledaenu drwy fannau problemus byd-eang

Bywyd gwyllt yn ffynnu mewn gardd gymunedol newydd

3 Medi 2021

Bywyd gwyllt yn ffynnu mewn gardd gymunedol newydd

Athro'n gwisgo masg wrth fesur tymheredd disgyblion ysgol gynradd, sydd hefyd yn gwisgo masgiau, mewn ystafell ddosbarth.

2 Medi 2021

Lleihau cysylltiadau uniongyrchol yn lleihau'r risg o ledaenu Covid-19 ac yn cadw ysgolion ar agor

Llun o fyfyrwyr yn eistedd wrth ddesgiau ac yn ysgrifennu.

1 Medi 2021

Cau’r bwlch ymgysylltu addysgol i ofalwyr ifanc