Dyfarnwyd ysgoloriaeth MBA £20,000 i fyfyriwr rhagorol Sashauna Perkins

28 Mai 2021

Dyfarnwyd ysgoloriaeth MBA £20,000 i fyfyriwr rhagorol

Athro'n cael ei benodi'n bennaeth newydd corff sy'n cynghori Llywodraeth y DU

27 Mai 2021

Athro'n cael ei benodi'n bennaeth newydd corff sy'n cynghori Llywodraeth y DU

Astudiaeth yn taflu goleuni newydd ar y cysylltiad rhwng pwysau Covid-19 a meddyliau am hunanladdiad

26 Mai 2021

Astudiaeth yn taflu goleuni newydd ar y cysylltiad rhwng pwysau Covid-19 a meddyliau am hunanladdiad

Logo Gwyddonle

26 Mai 2021

Prifysgol Abertawe yn cyhoeddi arlwy Gwyddonle-T 2021

Logo Gŵyl y Gelli

24 Mai 2021

Seren Hollywood Michael Sheen yn ymuno â rhaglen digwyddiadau Prifysgol Abertawe yng Ngŵyl y Gelli

Astudiaeth yn datgelu'r ffactorau sy'n peri i bobl oedi cyn cael eu brechu

20 Mai 2021

Astudiaeth yn datgelu'r ffactorau sy'n peri i bobl oedi cyn cael eu brechu

Gan bwyll – taith colomen adref yn datgelu ei phatrymau hedfan

19 Mai 2021

Gan bwyll – taith colomen adref yn datgelu ei phatrymau hedfan

Carys Worsley, a wnaeth arwain y gwaith ymchwil fel rhan o'i doethuriaeth

19 Mai 2021

Creu celloedd solar mewn modd mwy gwyrdd a diogel

Llun o Dr Emrys Evans a Dr Annie Tubadji

19 Mai 2021

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn anrhydeddu dau academydd o Brifysgol Abertawe

Draig

18 Mai 2021

Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn llunio Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2021 yr Urdd

Ymchwilwyr yn datgelu adnodd newydd i helpu i atal achosion o hunanladdiad

17 Mai 2021

Ymchwilwyr yn datgelu adnodd newydd i helpu i atal achosion o hunanladdiad

Llun o leoliad arddangos newydd Oriel Science, sy'n dangos sut olwg sydd arno o'r tu allan.

17 Mai 2021

Oriel Science Prifysgol Abertawe'n agor lleoliad newydd yng nghanol y ddinas

Cyfrifiadur: Mae safon cwrs MSc Prifysgol Abertawe mewn Seiberddiogelwch wedi cael ei hardystio’n swyddogol gan gorff arbenigol mwyaf blaenllaw'r maes yn y DU

14 Mai 2021

Arbenigwyr y DU yn ardystio safon uchel gradd meistr Prifysgol Abertawe mewn Seiberddiogelwch

Under Milk Wood

14 Mai 2021

Dylan Thomas: miloedd o eitemau'n rhan o archif ddigidol ar-lein newydd

Raven Leilani a chlawr ei llyfr, Luster

13 Mai 2021

Raven Leilani yn ennill Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe 2021

Abertawe ar flaen y gad wrth i ganolfan ymchwil iechyd meddwl newydd gael ei lansio

13 Mai 2021

Abertawe ar flaen y gad wrth i ganolfan ymchwil iechyd meddwl newydd gael ei lansio

Ymchwil yn datgelu ymagwedd newydd at ddeall ein lles

11 Mai 2021

Ymchwil yn datgelu ymagwedd newydd at ddeall ein lles

Yr Athro Mike McNamee

11 Mai 2021

Arbenigwr o Brifysgol Abertawe i gadeirio Grŵp Cynghori Arbenigol WADA ar Foeseg  

Dau ddisgybl yn gweithio mewn digwyddiad Technocamps, cyn Covid-19: bydd gweithlyfrau newydd yn galluogi disgyblion heb fynediad at y rhyngrwyd i astudio pynciau STEM hyd yn oed os bydd ysgolion ar gau.

11 Mai 2021

Gweithlyfrau printiedig yn gwneud pynciau STEM yn hygyrch i bob plentyn ar adegau cau ysgolion

Menyw yn gwisgo masg

7 Mai 2021

Un o bob naw oedolyn wedi cael problemau iechyd meddwl yn ystod y pandemig, yn ôl ymchwilwyr

Delweddau microsgop o ronynnau y daethpwyd o hyd iddynt mewn masgiau wyneb untro: (ar y chwith) microffibrau o fasg plant; (ar y dde) darnau plastig

5 Mai 2021

Ymchwilwyr yn darganfod nanoblastigion a llygryddion niweidiol eraill mewn masgiau wyneb untro

Gwnaeth 23 o fyfyrwyr entrepreneuraidd gyflwyno 19 o syniadau gwahanol i'r beirniaid, a ddyfarnodd fwy na £22,000 i 10 busnes newydd.

5 Mai 2021

The Big Pitch yn hybu syniadau busnes myfyrwyr entrepreneuraidd

Pennod newydd i Harriet wrth iddi lansio cyfres o lyfrau plant

2 Mai 2021

Pennod newydd i Harriet wrth iddi lansio cyfres o lyfrau plant