Y Brifysgol yn rhannu ei harbenigedd fel rhan o brosiect ymchwil trawsatlantig

29 Hydref 2021

Y Brifysgol yn rhannu ei harbenigedd fel rhan o brosiect ymchwil trawsatlantig

Person yn sefyll ar arwydd sy'n dweud 'Keep your distance'

28 Hydref 2021

Cyfyngiadau Covid-19: diffyg eglurder yn arwain at ddiffyg cydymffurfio, yn ôl arbenigwr

Ffwrnais dur: bydd SWITCH yn darparu safle ac offer pwrpasol lle gall Prifysgol Abertawe weithio gyda'r diwydiant dur a metelau at ddibenion datblygu prosesau gweithgynhyrchu dur a metelau i leihau allyriadau carbon

27 Hydref 2021

Arwain y newid i ddiwydiant sero-net: cyfleuster newydd gwerth £20m i ddatblygu economi werdd

Llun person yn chwarae cardiau.

26 Hydref 2021

Costau cymdeithasol ac economaidd cyn-aelodau o luoedd arfog y DU sy'n wynebu problemau gamblo

Y Brifysgol yn croesawu dychweliad taith gerdded elusennol ar y traeth

26 Hydref 2021

Y Brifysgol yn croesawu dychweliad taith gerdded elusennol ar y traeth

Llun o fenyw’n bwydo ar y fron.

26 Hydref 2021

Yn effaith amddiffynnol bosib llaeth y fron a hylif amniotig ar amrywiolyn y Coronafeirws

Arolwg llesiant diweddaraf yn cynnig cyfle i rannu eich profiadau pandemig

25 Hydref 2021

Arolwg llesiant diweddaraf yn cynnig cyfle i rannu eich profiadau pandemig

Llun yr Athro Mary Gagen o goedwig law Geltaidd Gwenffrwd-Dinas, ger Llanymddyfri.

23 Hydref 2021

Arbenigwr yn helpu i amlygu effaith colli bioamrywiaeth yn y DU

Disgyblion yn ennill gwobrau am ddychmygu dyfodol y Brifysgol

22 Hydref 2021

Disgyblion yn ennill gwobrau am ddychmygu dyfodol y Brifysgol

Coed afiach yr effeithiwyd arnynt gan y pathogen Xf.

22 Hydref 2021

Sganio cnydau bwyd o'r awyr yn gallu helpu i'w diogelu yn erbyn clefydau andwyol

Chwaraewyr rygbi: mae fframwaith newydd a lansiwyd gan Undeb Rygbi Lloegr (RFU) i ddatblygu chwaraewyr rygbi ar bob lefel wedi defnyddio arbenigedd gwyddonydd chwaraeon o Brifysgol Abertawe.

22 Hydref 2021

Datblygu chwaraewyr rygbi: fframwaith newydd yn defnyddio arbenigedd gwyddonydd chwaraeon o Abertawe

Adroddiad newydd yn mynnu gweithredu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl sy'n wynebu'r gymuned Fyddar

21 Hydref 2021

Adroddiad yn mynnu gweithredu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl sy'n wynebu

Arbenigwr iechyd plant yn cyrraedd y rhestr fer am anrhydedd ymchwil o fri

19 Hydref 2021

Arbenigwr iechyd plant yn cyrraedd y rhestr fer am anrhydedd ymchwil o fri

Athro’n dod yn hyrwyddwr aer glân dros Gymru - Paul Lewis

15 Hydref 2021

Athro’n dod yn hyrwyddwr aer glân dros Gymru

Y Brifysgol yn cael cydnabyddiaeth ddwbl am ei mannau gwyrdd rhagorol

14 Hydref 2021

Y Brifysgol yn cael cydnabyddiaeth ddwbl am ei mannau gwyrdd rhagorol

Sgrîn cyfrifiadur wedi'i hadlewyrchu ar ddelwedd agos o lygad.

14 Hydref 2021

Diwrnod y Byd ar gyfer Gweld: helpu pobl â nam ar y golwg ar ôl y pandemig

Nyrsys dan hyfforddiant o Brifysgol Abertawe yn cystadlu am anrhydeddau o fri

13 Hydref 2021

Nyrsys dan hyfforddiant o Brifysgol Abertawe yn cystadlu am anrhydeddau o fri

Dyn yn sefyll ger casgen ddur mewn bragdy ac yn arogli cynnwys gwydryn llawn cwrw sydd ei law.

8 Hydref 2021

Bragdy cyrfau crefft yn barod i ddefnyddio microalgâu i leihau allyriadau CO2

Logo Prifysgol Abertawe, ac amrywiaeth o graffeg, gan gynnwys dolffin a robot. TESTUN - Prifysgol Abertawe yn Cyflwyno: Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2021

6 Hydref 2021

Prifysgol Abertawe'n cyhoeddi'r rhaglen ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2021

Mae chwe ymchwilydd o Brifysgol Abertawe wedi cael cyllid drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (HCRW) i archwilio materion sy'n amrywio o bolisïau diogelwch mewn ysgolion cynradd, i effaith Covid-19 ar bobl sy'n dioddef o epilepsi.

5 Hydref 2021

Chwe phrosiect o Brifysgol Abertawe'n cael rhan o gyllid gwerth £6.5m ar gyfer ymchwil i achub bywyd

Mae'r Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR), yn lansio eu ap cyntaf heddiw i gefnogi Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn.

1 Hydref 2021

CADR yn lansio ei ap cyntaf i gefnogi cynhwysiant digidol pobl hŷn