John Hudson o'r Adran Gemeg wedi sicrhau un o dair ysgoloriaeth yn unig sy'n werth £5,000 yr un a roddir gan

3 Awst 2021

Ysgoloriaeth i gefnogi gwaith ymchwilydd cemeg a all helpu i wella technoleg gynaliadwy

Ysbyty trin canser newydd yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre, a gaiff ei adeiladu drwy ddefnyddio dulliau nad ydynt yn cael effaith fawr ar yr amgylchedd. Llun: Down to Earth

30 Gorffennaf 2021

Gofal iechyd yn yr awyr agored ac ysbytai mwy gwyrdd – tîm o Abertawe i werthuso'r buddion

Mae pobl sy'n dioddef o Covid hir yn wynebu amrywiaeth eang o broblemau parhaus megis blinder ac anawsterau wrth wneud tasgau pob dydd, gan olygu y gall fod yn anodd iddynt ddychwelyd i'w bywyd blaenorol.

29 Gorffennaf 2021

Arbenigwyr Abertawe i werthuso ffyrdd newydd o helpu pobl sy'n dioddef o Covid hir

Bioargraffu celloedd dynol ar ffurf 3D yn rhan o waith ymchwil arloesol gwerth £2.5m yn y Brifysgol

27 Gorffennaf 2021

Bioargraffu celloedd dynol ar ffurf 3D yn rhan o waith ymchwil arloesol gwerth £2.5m yn y Brifysgol

Logo Eisteddfod Amgen

27 Gorffennaf 2021

Prifysgol Abertawe yn cyfrannu at arlwy ar-lein Eisteddfod AmGen 2021

AgorIP yn helpu i gyflwyno cyfres o lyfrau gan seicolegydd i gynulleidfa ehangach

26 Gorffennaf 2021

AgorIP yn helpu i gyflwyno cyfres o lyfrau gan seicolegydd i gynulleidfa ehangach

Fferyllydd sy'n frwd dros newid gofal iechyd yn ennill ysgoloriaeth uchel ei bri

22 Gorffennaf 2021

Fferyllydd sy'n frwd dros newid gofal iechyd yn ennill ysgoloriaeth uchel ei bri

Derwen fytholwyrdd afiach â llawer o ganghennau marw.

18 Gorffennaf 2021

Technegau synhwyro o bell yn helpu i drin a rheoli coedwigoedd cau

Llun o'r cyfweliad Zoom rhwng Robert Yarr a Gustavo Zerbino.

16 Gorffennaf 2021

Myfyriwr o Brifysgol Abertawe'n cyfweld â mawrion rygbi ac yn helpu pobl eraill i gyflawni eu nodau

Llun o'r gwaith celf hybrid a fydd yn helpu'r cyfranogwyr i gasglu cliwiau.

16 Gorffennaf 2021

Her ddifyr i deuluoedd yn helpu'r gymuned i archwilio amgylcheddau tanddwr

Myfyrwyr yn eistedd tu allan i gaffi ar Gampws y Bae

16 Gorffennaf 2021

Prifysgol Abertawe yn y 12fed safle yn y DU am foddhad myfyrwyr

Llun o ddau arddegwr o'u hysgwyddau i lawr yn cerdded ochr yn ochr i lawr grisiau, un yn dal coffi, a’r llall yn dal llechen.

15 Gorffennaf 2021

Arwyddion gobeithiol ynghylch iechyd meddwl arddegwyr er bod unigrwydd a gorbryder yn helaeth o hyd

Map: mae'r morfeydd ar hyd ymylon morydau'n achosi ffrithiant, gan arafu ymchwyddiadau dŵr mewn stormydd, ac amddiffyn rhag llifogydd mewn ardaloedd i fyny afonydd (coch) sydd mewn perygl.

14 Gorffennaf 2021

Gwlyptiroedd arfordirol naturiol yn amddiffyn rhag llifogydd yn well na'r disgwyl

Syr David Suchet.

13 Gorffennaf 2021

David Suchet yn chwarae'r brif ran yn nrama newydd athro o Brifysgol Abertawe

Deunydd delltog hecsagonol ar fin ildio dan gywasgiad © Micah Arago.

13 Gorffennaf 2021

Astudiaeth newydd yn cyflwyno ateb ar gyfer adeiladu deunyddiau cellog

Merch ifanc mewn ystafell ddosbarth yn gwisgo masg wyneb

12 Gorffennaf 2021

Rhyddhau adroddiad am effaith y pandemig ar y Gymraeg

Llun agos o ddyn yn gwenu mewn gwisg ddu a chrys gwyn.

9 Gorffennaf 2021

Yr addysgwr cyntaf o'r DU i ennill gwobr uchel ei bri ym maes cyfrifiadura

Ffotograff o Saadia Abubaker.

9 Gorffennaf 2021

Myfyrwraig o Brifysgol Abertawe'n helpu i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yng Nghymru

Digwyddiad Welsh Affairs - manylion

9 Gorffennaf 2021

Lansio cyfres ffilmiau newydd sy'n archwilio'r heriau y mae Cymru'n eu hwynebu

Logo Gŵyl Wyddoniaeth Merthyr.

7 Gorffennaf 2021

Gŵyl yn dychwelyd ar-lein i rannu rhyfeddodau gwyddoniaeth

Sgrinlun o raglun Geiriau Tanddwr I a II.

7 Gorffennaf 2021

Prosiect celf digidol unigryw'n cael ei ddangos mewn oriel yn y ddinas

Ffotograff o Kristen yn traddodi ei chyflwyniad 3MT ar ffurf rithwir.

5 Gorffennaf 2021

Myfyrwraig PhD yn ennill cystadleuaeth Thesis Tair Munud Prifysgol Abertawe

Myfyrwyr yn mwynhau eu hunain yn creu tirffurfiau yn y blwch tywod realiti estynedig.

5 Gorffennaf 2021

Oriel Science yn croesawu ymweliad cyntaf gan ysgol â'i lleoliad arddangos newydd

Cynrychiolwyr Vindico (o'r chwith i'r dde, Jo Polson, y Rheolwr Gyfarwyddwr, a Ryan Griffiths, y Cyfarwyddwr Technegol) a Boris Johnson, y Prif Weinidog, yn ystod digwyddiad lansio Together for Our Planet. Sam Lewis, un o fyfyrwyr PhD Prifysgol Abertawe.

2 Gorffennaf 2021

Myfyriwr o Brifysgol Abertawe a thechnolegwyr yn helpu Stryd Downing i lansio ymgyrch sero-net

Niamh Lamond, Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredu Interim, Prifysgol Abertawe.

2 Gorffennaf 2021

Prifysgol Abertawe'n penodi Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredu Interim

Myfyrwraig nyrsio'n edrych ar lyfr dan oruchwyliaeth ei hathro wrth sefyll ger cwpwrdd cyffuriau mewn ward ysbyty. Mae myfyriwr nyrsio gwrywaidd yn y cefndir yng nghwmni claf mewn gwely ysbyty.

1 Gorffennaf 2021

Contractau newydd yn sicrhau lle canolog y Brifysgol ym maes addysg gofal iechyd Cymru yn y dyfodol

Yr Athrol Lambie

1 Gorffennaf 2021

Prifysgol Abertawe yn croesawu Dirprwy Is-ganghellor newydd i ganolbwyntio ar faterion rhyngwladol