Mae gwarchod pobl dan fygythiad wedi bod yn ganolog i'r ymateb i Covid-19, ond a yw'n effeithiol? Bydd tîm ymchwil o Brifysgol Abertawe'n archwilio'r dystiolaeth i weld pa wersi y gellid eu dysgu ar gyfer y dyfodol.

11 Mai 2021

Astudiaeth newydd i werthuso effeithiolrwydd gwarchod pobl rhag Covid-19

Yr Athro Michael Draper

31 Mawrth 2021

Academydd yn derbyn gwobr Cyfraniad Eithriadol am wella tiwtora ym mhrifysgolio

Gwrthfater yn cael ei oeri

31 Mawrth 2021

Gwyddonwyr yn defnyddio laserau i oeri gwrthfater yn llwyddiannus am y tro cyntaf

Dr Cristina Santin yn cymryd samplau siarcol ar ôl tân yng nghoedwigoedd boreal Canada. Mewn samplau o ddeg tân gwahanol, daeth yr ymchwilwyr o hyd i radicalau rhydd amgylcheddol barhaus mewn crynodiadau a oedd rhwng deg a mil o weithiau'n fwy na'r hyn a geir fel arfer mewn priddoedd.

31 Mawrth 2021

Ymchwil yn datgelu'r perygl parhaus ar ôl tanau tirwedd

Meddyg gyda brechlyn: nid yw gwaith ymchwil newydd wedi nodi unrhyw achosion o anhwylder gwaed prin ymhlith y bobl yng Nghymru sydd wedi cael eu brechu yn erbyn Covid-19.

30 Mawrth 2021

Dim achosion o anhwylder gwaed prin ymhlith y bobl yng Nghymru sydd wedi cael eu brechu

Ychwanegu arbenigedd newydd at dîm fferylliaeth y Brifysgol

30 Mawrth 2021

Ychwanegu arbenigedd newydd at dîm fferylliaeth y Brifysgol

Mae tymereddau byd-eang uwch yn helpu rhywogaethau goresgynnol i sefydlu eu hunain mewn ecosystemau, yn ôl gwaith ymchwil a arweinir gan fiowyddonydd o Brifysgol Abertawe.

26 Mawrth 2021

Cynhesu byd-eang yn helpu rhywogaethau goresgynnol i ffynnu

Ryan Lysycia

25 Mawrth 2021

Myfyriwr yn cael grant drwy gynllun datblygu ledled y wlad

Y llyfrau ar y rhestr fer ar silff yn sefyll drws nesaf i gerflun bach o ben Dylan Thomas.

25 Mawrth 2021

Datgelu rhestr fer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe 2021

CISM

24 Mawrth 2021

Cyllid ar gyfer cyfarpar o'r radd flaenaf i helpu i gyrraedd y targed o allyriadau carbon sero-net

Pic

24 Mawrth 2021

Ymchwilwyr yn lansio marchnadle ar-lein i wella cadwyn gyflenwi gweithgynhyrchu

Ymchwilwyr yn lansio arolwg i archwilio'r defnydd o fasgiau wyneb yn ystod pandemig Covid-19

24 Mawrth 2021

Ymchwilwyr yn lansio arolwg i archwilio'r defnydd o fasgiau wyneb yn ystod pandemig Covid-19

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe wedi datblygu dyfais unigryw sy’n gallu canfod COVID-19 mewn dŵr gwastraff cyffredin.

23 Mawrth 2021

Ymchwilwyr yn datblygu offer canfod COVID-19 ar gyfer dŵr gwastraff

Caiff uwchgyfrifiadur a all gyflawni 15,000 triliwn o weithrediadau fesul eiliad, sy'n 15,000 o weithiau'n fwy pwerus na chyfrifiadur bwrdd gwaith, ei osod ym Mhrifysgol Abertawe, lle bydd yn ategu ymchwil i ddeallusrwydd artiffisial mewn meysydd megis peirianneg a meddygaeth.

23 Mawrth 2021

Uwchgyfrifiadur newydd i gyflymu ymchwil i'r defnydd o ddeallusrwydd artiffisial

Prifysgol Abertawe'n cefnogi'r Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod ar 23 Mawrth 2021

23 Mawrth 2021

Prifysgol Abertawe'n cefnogi'r Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod ar 23 Mawrth 2021

Gwobrau Dewi Sant

19 Mawrth 2021

Cysylltiad rhwng Prifysgol Abertawe a thri enwebiad ar restr fer Gwobrau Dewi Sant 2021

Archif ddigidol newydd unigryw'r Brifysgol yn rhannu blwyddyn o brofiadau pob dydd o'r pandemig

18 Mawrth 2021

Archif ddigidol unigryw'r Brifysgol yn rhannu blwyddyn o brofiadau pob dydd o'r pandemig

Campws Parc Singleton

17 Mawrth 2021

Cyllid newydd yn rhoi cymorth i’r brifysgol

Addewid newydd i gefnogi mentrau gwyddorau bywyd arloesol yng Nghymru ac Iwerddon

16 Mawrth 2021

Addewid newydd i gefnogi mentrau gwyddorau bywyd arloesol yng Nghymru ac Iwerddon

Logo: Amser of newid

16 Mawrth 2021

Amser o newid; amser i newid? Cynhadledd CADR

Rhybudd am effeithiau'r pandemig ar iechyd meddwl pobl ifanc

11 Mawrth 2021

Rhybudd am effeithiau'r pandemig ar iechyd meddwl pobl ifanc

Yn yr astudiaeth fwyaf o’i bath erioed, bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn anfon hadau am ddim at 2,000 o wirfoddolwyr i feithrin a thyfu blodau gwyllt yr haf hwn

11 Mawrth 2021

Blodau Gwyllt yn llesol? Chwilio am wyddonwyr gwerin medrus ar gyfer astudiaeth yn y DU 

Ymchwilwyr yn defnyddio dronau i asesu safleoedd ynni adnewyddadwy

8 Mawrth 2021

Ymchwilwyr yn defnyddio dronau i asesu safleoedd ynni adnewyddadwy

Cymru yn parhau i arloesi ym maes Gofal Iechyd sy'n Seiliedig ar Werth gyda siarter nodedig

5 Mawrth 2021

Cymru yn parhau i arloesi ym maes Gofal Iechyd sy'n Seiliedig ar Werth gyda siarter nodedig

Prifysgol Abertawe yn paratoi i groesawu myfyrwyr fferylliaeth i gyfleusterau cyfoes newydd

5 Mawrth 2021

Y Brifysgol yn paratoi i groesawu myfyrwyr fferylliaeth i gyfleusterau newydd

Carchar: caiff effaith cyfyngiadau Covid-19 ar garcharorion a charchardai ei harchwilio mewn prosiect ymchwil a arweinir gan Brifysgol Abertawe

4 Mawrth 2021

Archwilio effaith y pandemig ar les ac iechyd meddwl carcharorion

Astudiaeth o effaith Covid-19 ar weithgarwch corfforol ac iechyd meddwl plant

2 Mawrth 2021

Astudiaeth o effaith Covid-19 ar weithgarwch corfforol ac iechyd meddwl plant

Dinbych-y-pysgod

2 Mawrth 2021

Adroddiad yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'r argyfwng ail gartrefi

Prifysgol Abertawe yn ymuno yn yr ymgyrch i leihau gwastraff bwyd

1 Mawrth 2021

Prifysgol Abertawe yn ymuno yn yr ymgyrch i leihau gwastraff bwyd