Llun o'r Athro Lyn Evans yn sefyll ger y Peiriant Gwrthdaro Hadronau Mawr.

30 Tachwedd 2021

Y Sefydliad Ffiseg yn enwi'r Athro Lyn Evans, un o gyn-fyfyrwyr y Brifysgol, yn Gymrawd er Anrhydedd

Teulu o ddellt 2D crwm.

30 Tachwedd 2021

Astudiaeth yn cyflwyno fframwaith i ddeall dosbarth newydd o ddeunyddiau dellt crwm

Gwobr Pen-blwydd y Frenhines.

25 Tachwedd 2021

Prifysgol Abertawe'n ennill Gwobr Pen-blwydd y Frenhines am dechnolegau ynni adnewyddadwy chwyldroad

Yr Athro Emily Shepard

24 Tachwedd 2021

Arbenigwr symudedd anifeiliaid yn ennill medal glodwiw am gyfraniad gwyddonol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd prosiect sy'n ymwneud â Phrifysgol Abertawe a phartneriaid eraill i ddatblygu technolegau prosesu lled-ddargludyddion o’r radd flaenaf yn cyllid ychwanegol gwerth £1.73m. Mae'r defnyddiau'n cynnwys cerbydau awtonomaidd, dyfeisiau newydd ar gyfer ynni glân,

24 Tachwedd 2021

Cyllid ychwanegol gwerth £1.73m i ehangu prosiect ym maes technoleg a defnyddiau lled-ddargludyddion

Athrawes yn eistedd gerbron grŵp o ddisgyblion ysgol sy’n gwrando arni’n darllen o lyfr ar ei chôl.

23 Tachwedd 2021

Pwysigrwydd data am bresenoldeb disgyblion wrth glustnodi cymorth iechyd meddwl

Enghraifft o un o'r sefyllfaoedd a gyflwynir drwy gydol y gêm.

20 Tachwedd 2021

Academyddion o Brifysgol Abertawe'n defnyddio'r pandemig i gyflwyno gêm arloesol i ysgolion

Arolwg morwellt, Sir Benfro

19 Tachwedd 2021

Coedwigoedd glaw'r môr – arbenigwyr Abertawe'n cyfrannu at ganllaw newydd i helpu i adfer morwellt

Mae plant yn fwy tebygol o ddioddef o iselder ac o beidio â chyflawni cerrig milltir addysgol os ydynt yn byw gyda rhiant sy'n dioddef o iselder, yn ôl astudiaeth newydd

18 Tachwedd 2021

Astudiaeth newydd yn cysylltu iselder rhieni â gwaeth iechyd meddwl a chyrhaeddiad addysgol plant

Graffig sy'n cynnwys llun o'r Athro Olek Zienkiewicz.

17 Tachwedd 2021

Darlith Zienkiewicz yn dychwelyd gyda darlith gyhoeddus ar yr heriau o gyflawni’r targed sero-net

Ysbyty: mae astudiaeth newydd o farn a phrofiadau meddygon teulu wedi datgelu bod meddalwedd sy'n ceisio lleihau nifer y derbyniadau brys i'r ysbyty o ddefnydd a budd cyfyngedig i gleifion.

16 Tachwedd 2021

Barn gymysg ymhlith meddygon teulu am feddalwedd i leihau nifer y derbyniadau brys i'r ysbyty

Mae ymchwilydd o Brifysgol Abertawe wedi dyfeisio math newydd o ddeunydd pacio plastig ar gyfer cig amrwd sy'n sicrhau na fydd angen padiau na ellir eu hailgylchu y tu mewn i'r hambyrddau er mwyn amsugno'r sudd. Mae hyn yn golygu y gellir bellach ailgylchu'r holl hambwrdd pacio.

15 Tachwedd 2021

Hambwrdd cig llwyr ailgylchadwy – deunydd pacio newydd sy'n hepgor padiau amsugnol untro

Llun o'r Hwb Cyfryngau Byw.

11 Tachwedd 2021

Myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe'n trafod Uwchgynhadledd Heriau Byd-eang Hillary Rodham Clinton

Cannabis

10 Tachwedd 2021

Y Mynegai Polisi Cyffuriau Byd-eang cyntaf yn cael ei gyhoeddi

(O'r chwith) Sinead O’Haire, o Ymddiriedolaeth Elusennol Marsh, Muriel Gray, Dirprwy Gadeirydd yr Amgueddfa Brydeinig, a Sam Powell. Ffotograff ©Egypt Centre.

9 Tachwedd 2021

Anrhydeddu ymroddiad gwirfoddolwraig i rannu rhyfeddodau'r Ganolfan Eifftaidd

Logo Being Human

8 Tachwedd 2021

Prifysgol Abertawe'n un o bedwar hyb Being Human 2021

Croesawu ymchwilydd yn ôl i rannu ei arbenigedd mewn uwchgynhadledd rithwir

5 Tachwedd 2021

Croesawu ymchwilydd yn ôl i rannu ei arbenigedd mewn uwchgynhadledd rithwir

Athro Meddygaeth Frys yn derbyn anrhydedd gan brifysgol yn Nenmarc

5 Tachwedd 2021

Athro Meddygaeth Frys yn derbyn anrhydedd gan brifysgol yn Nenmarc

Cyfarfodydd rhyngwladol i ddod ag arbenigwyr deallusrwydd artiffisial ynghyd i ddatblygu ymchwil

4 Tachwedd 2021

Cyfarfodydd rhyngwladol i ddod ag arbenigwyr deallusrwydd artiffisial ynghyd

Llwyddiant gwobrau triphlyg ar gyfer arbenigwr diabetes Prifysgol

2 Tachwedd 2021

Llwyddiant gwobrau triphlyg ar gyfer arbenigwr diabetes Prifysgol

Arddangosfa yn y ddinas yn dangos sut mae pobl ifanc am gael eu gweld. Un o’r darnau o waith celf a grëwyd ar gyfer y prosiect.

1 Tachwedd 2021

Arddangosfa yn y ddinas yn dangos sut mae pobl ifanc am gael eu gweld