Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Sfferau carbon

28 Rhagfyr 2020

Gallai ffordd gyflymach a gwyrddach o gynhyrchu sfferau carbon wella technoleg dal carbon

Llun o'r Athro Keith Lloyd yn y gynhadledd ar-lein.

22 Rhagfyr 2020

Covid-19: Cynhadledd yn rhannu gwaith arloesi â Llysgennad Prydain yn Tsieina

Hwb ariannol i gydweithrediad ymchwil i astudio gofal llygaid yn y gymuned

21 Rhagfyr 2020

Hwb ariannol i gydweithrediad ymchwil i astudio gofal llygaid yn y gymuned

Gwaith ymchwil rhyngwladol newydd yn archwilio ffordd o wrthsefyll Covid-19

18 Rhagfyr 2020

Gwaith ymchwil rhyngwladol newydd yn archwilio ffordd o wrthsefyll Covid-19

Cant y cant i gwrs cydymaith meddygol yr Ysgol Feddygaeth unwaith eto

18 Rhagfyr 2020

Cant y cant i gwrs cydymaith meddygol yr Ysgol Feddygaeth unwaith eto

Llun

18 Rhagfyr 2020

Effaith pobl yn peryglu coedwigoedd trofannol sy'n gallu gwrthsefyll tân yn Sumatra a Kalimantan

Cronfa Ddŵr Claerwen

16 Rhagfyr 2020

Mae Afonydd Ewrop un ddiffygiol, ond mae atebion ar gael

Llwyddiant arall i Tennessee ar ôl ennill rhagoriaeth yn ei gradd meistr

15 Rhagfyr 2020

Llwyddiant arall i Tennessee ar ôl ennill rhagoriaeth yn ei gradd meistr

Tîm Arian@BywydCampws y Brifysgol yn derbyn Gwobr Addewid Stand Alone 2020

13 Rhagfyr 2020

Tîm Arian@BywydCampws y Brifysgol yn derbyn Gwobr Addewid Stand Alone 2020

Astudiaeth newydd yn dangos sut gallai mân algâu fod yn hollbwysig i economi gylchol

11 Rhagfyr 2020

Astudiaeth newydd yn dangos sut gallai mân algâu fod yn hollbwysig i economi gylchol

Mae’r llun yn dangos y gwaith celf ar glawr y llyfr Survivors.

11 Rhagfyr 2020

Llyfr am blant a oroesodd yr Holocost yn cyrraedd rhestr y Daily Telegraph o lyfrau gorau'r flwyddyn

Berlin, Fernsehturm (368m): bydd y gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar y cyflenwad ynni i synwyryddion symudiadau mewn adeiladau ac adeileddau uchel.

10 Rhagfyr 2020

Dylunio adeiladau mwy diogel drwy systemau synhwyro di-wifr

Prosiect SUNRISE yn ennill gwobr Times Higher Education

10 Rhagfyr 2020

Prosiect SUNRISE yn ennill gwobr Times Higher Education

Mae’r llun yn dangos menyw yn dal meddyginiaeth asthma.

9 Rhagfyr 2020

Menywod beichiog sy'n atal meddyginiaeth asthma mewn perygl o eni’n gynamserol

Hwb o £4m i ariannu ymchwil y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru

8 Rhagfyr 2020

Hwb o £4m i ariannu ymchwil y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru

Beirniaid wedi'u cyhoeddi ar gyfer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe

8 Rhagfyr 2020

Beirniaid wedi'u cyhoeddi ar gyfer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe

Prosiect glöynnod byw cymunedol yn barod i helpu byd natur

4 Rhagfyr 2020

Prosiect glöynnod byw cymunedol yn barod i helpu byd natur

Wind turbines on the coast Almost every component of a wind turbine is made of steel

4 Rhagfyr 2020

Ffyrdd doethach a gwyrddach o gynhyrchu dur: rhaglen ymchwil yn ariannu tair astudiaeth newydd

Covid-19

4 Rhagfyr 2020

Cyllid newydd i ymchwilio i Covid-19 a chlefydau cardiofasgwlaidd

Ymchwilydd i gyflwyno un o'r prif anerchiadau mewn uwchgynhadledd rithwir unigryw

3 Rhagfyr 2020

Ymchwilydd i gyflwyno un o'r prif anerchiadau mewn uwchgynhadledd rithwir unigryw

Gemau'r Gymanwlad - nofio

2 Rhagfyr 2020

Ymchwil i wella perfformiad cystadleuwyr o Gymru'n cael hwb ariannol dros bedair blynedd

Canfyddiadau newydd ynghylch elfennau ym myd natur sy'n amddiffyn yn erbyn pelydrau'r haul

1 Rhagfyr 2020

Canfyddiadau newydd ynghylch elfennau ym myd natur sy'n amddiffyn yn erbyn pelydrau'r haul