Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Prosiect yn helpu i leihau nifer y bobl sy'n cael eu llosgi yn Nepal. Pobl leol a wnaeth helpu i hwyluso arolwg cymunedol a fu'n sail i'r gwaith ar atal llosgiadau.

31 Gorffennaf 2020

Prosiect yn helpu i leihau nifer y bobl sy'n cael eu llosgi yn Nepal

Academi Hywel Teifi Prifysgol Abertawe yn cyfrannu at arlwy Gŵyl AmGen

31 Gorffennaf 2020

Academi Hywel Teifi Prifysgol Abertawe yn cyfrannu at arlwy Gŵyl AmGen

Celloedd solar newydd: hyblyg, ysgafn, yn rhad i'w cynhyrchu, a gellir eu hargraffu'n uniongyrchol ar gynhyrchion wrth iddynt gael eu gweithgynhyrchu.

26 Gorffennaf 2020

£6 miliwn i ddefnyddio technoleg solar y genhedlaeth nesaf mewn ffyrdd newydd

Tîm arloesi'r Brifysgol yn helpu i ddatblygu adnodd dementia o'r radd flaenaf

24 Gorffennaf 2020

Tîm arloesi'r Brifysgol yn helpu i ddatblygu adnodd dementia o'r radd flaenaf

Cystadleuaeth canmlwyddiant y Brifysgol yn gwahodd disgyblion i edrych tua'r dyfodol

23 Gorffennaf 2020

Cystadleuaeth canmlwyddiant y Brifysgol yn gwahodd disgyblion i edrych tua'r dyfodol

Mae'r Athro Carole Llewellyn yn arwain prosiect Prifysgol Abertawe i archwilio sut i ddefnyddio algâu i greu'r genhedlaeth nesaf o gynhyrchion eli haul.

22 Gorffennaf 2020

Partneriaeth i archwilio sut gallai algâu helpu i wneud eli haul yn fwy diogel

Llawenydd i Julia ar ôl aros 50 mlynedd i raddio

22 Gorffennaf 2020

Llawenydd i Julia ar ôl aros 50 mlynedd i raddio

Myfyrwyr Abertawe sydd am hedfan yn uchel ar ôl graddio

20 Gorffennaf 2020

Myfyrwyr Abertawe sydd am hedfan yn uchel ar ôl graddio

Tywysog Cymru

19 Gorffennaf 2020

Tywysog Cymru'n recordio neges ar gyfer canmlwyddiant Prifysgol Abertawe

Astudiaeth yn dangos bod profiadau trawmatig yn gallu gadael eu hôl ar lygaid unigolyn

17 Gorffennaf 2020

Profiadau trawmatig yn gallu gadael eu hôl ar lygaid unigolyn

Abaty Singleton

17 Gorffennaf 2020

Abertawe i ddefnyddio cyllid ar gyfer dathliadau canmlwyddiant i ymladd yn erbyn Covid-19

Rhyfeddu at y ffordd mae crwbanod y môr yn dod o hyd i ynysoedd bach, anghysbell

16 Gorffennaf 2020

Rhyfeddu at y ffordd mae crwbanod y môr yn dod o hyd i ynysoedd bach, anghysbell

Myfyrwyr ar Gampws y Bae

15 Gorffennaf 2020

Prifysgol Abertawe yn y 6ed safle yn y DU am foddhad myfyrwyr

Astudiaeth aruchel gan arbenigwyr yn amlygu arferion adar esgynnol. Llun: Facundo Vital

13 Gorffennaf 2020

Astudiaeth aruchel gan arbenigwyr yn amlygu arferion adar esgynnol

Matthew Lillywhite

9 Gorffennaf 2020

Teulu myfyriwr o Abertawe'n ysbrydoli syniad arobryn ar gyfer teclyn i gynorthwyo pobl anabl

Y Brifysgol yn ymuno â menter ledled y wlad i helpu myfyrwyr i gyrraedd addysg uwch

9 Gorffennaf 2020

Y Brifysgol yn ymuno â menter ledled y wlad i helpu myfyrwyr i gyrraedd addysg uwch

Mae Dr Chris Pak wedi ennill Gwobr Jacob Bronowski, sy’n wobr urddasol, am ei waith

9 Gorffennaf 2020

Mae Dr Chris Pak wedi ennill Gwobr Jacob Bronowski, sy’n wobr urddasol, am ei waith

Mae'r myfyriwr meddygaeth Robert Jones bellach yn gweithio fel cynorthwy-ydd gofal iechyd yn Ysbyty Treforys ac mae Samuel Murkin, sy'n astudio am radd meistr mewn peirianneg fecanyddol, yn helpu i rannu negeseuon hollbwysig ar ran Heddlu Avon a Gwlad yr Haf.

6 Gorffennaf 2020

Myfyrwyr yn ateb y galw i gynnig cymorth mewn argyfwng

Prifysgol Abertawe ar y rhestr fer yng Ngwobrau Prifysgolion 2020 The Guardian

3 Gorffennaf 2020

Prifysgol Abertawe ar y rhestr fer yng Ngwobrau Prifysgolion 2020 The Guardian

Platfform cronfa ddata a thechnoleg goruwch Cymru’n chwarae rhan fawr mewn cydweithrediad ymchwil Covid-19 rhyngwladol newydd

3 Gorffennaf 2020

Llwyfan cronfa ddata a thechnoleg mewn ymchwil Covid-19

Y labordai lle mae ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe wedi dangos am y tro cyntaf fatrics gwasgaru a benderfynwyd drwy arbrofion, gan greu cyfleoedd newydd ar gyfer astudio a modelu'r ffordd y mae moleciwlau'n rhyngweithio ag arwynebau

3 Gorffennaf 2020

Troelli neu rolio? Y ffordd y mae moleciwlau'n cylchdroi sy'n gyfrifol am eu hymateb

Pâr yn rhannu atgofion hapus o'r Brifysgol a adwaenid fel Butlin’s-ger-y-môr

2 Gorffennaf 2020

Pâr yn rhannu atgofion hapus o'r Brifysgol a adwaenid fel Butlin’s-ger-y-môr

Adeiladau Actif.

2 Gorffennaf 2020

Buddsoddiad yr UE gwerth £6m yng Nghanolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC yn dangos llwyddiant y pro

Dau dis

2 Gorffennaf 2020

Academyddion Abertawe yn ymuno â'r alwad am ardoll statudol ar gwmnïau gamblo i leihau niwed

Myfyrwyr meddygaeth llwyddiannus yn cymryd rhan yn nathliad graddio rhithwir cyntaf Prifysgol Abertawe erioed

1 Gorffennaf 2020

Meddygon newydd yn cael y clodydd yn nathliad graddio rhithwir cyntaf y Brifysgol erioed