Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Rhys Davies

30 Tachwedd 2020

Prifysgol Abertawe yn ail-lansio Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies

Cynnydd ymchwil canser y Brifysgol yn arwain at hwb ariannol gan bartneriaid

27 Tachwedd 2020

Cynnydd ymchwil canser y Brifysgol yn arwain at hwb ariannol gan bartneriaid

Mae gwyddonwyr yn tynnu’r atomau carbon a geir mewn plastigion gwastraff a’u troi’n nanodiwbiau y mae modd eu defnyddio i drosglwyddo trydan.

24 Tachwedd 2020

Newid plastigion gwastraff yn gyfansoddion gwerthfawr iawn ar gyfer y diwydiannau ynni.

Nod y platfform newydd hwn fydd creu gwell cysylltiad rhwng gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr

24 Tachwedd 2020

Partneriaeth newydd i ddatblygu marchnadle digidol er mwyn gwella cadwyn gyflenwi gweithgynhyrchu

Partneriaeth y Brifysgol yn barod i helpu busnesau newydd i greu'r cysylltiadau cywir

19 Tachwedd 2020

Partneriaeth i helpu busnesau i wneud y cysylltiadau cywir

Mae’r llun yn dangos teclyn trefnu pils presgripsiwn.

19 Tachwedd 2020

Mwy o berygl i bobl hŷn, dlotach gael adweithiau niweidiol i

Richard Burton

17 Tachwedd 2020

Arddangosfa newydd am fywyd Richard Burton yn adrodd hanes seren ryngwladol y llwyfan a’r sgrîn

Mae'r broses hon yn defnyddio golau'r haul i ladd feirysau a thrawsnewid gwastraff na ellir ei ailgylchu yn danwydd hydrogen glân

12 Tachwedd 2020

Cyllid i brosiect newydd i ddefnyddio golau'r haul i drawsnewid gwastraff Covid-19 yn danwydd glân

Arolwg newydd yn datgelu maint effaith Covid-19 ar iechyd meddwl yng Nghymru

11 Tachwedd 2020

Arolwg yn datgelu maint effaith Covid-19 ar iechyd meddwl yng Nghymru

Cyllid newydd yn gwneud gwahaniaeth i brosiectau ymchwil a allai achub bywydau

5 Tachwedd 2020

Cyllid newydd yn gwneud gwahaniaeth i brosiectau ymchwil

Gwyddonwyr yn datblygu dull o ganfod trapiau gwefru mewn lled-ddargludyddion organig

5 Tachwedd 2020

Gwyddonwyr yn datblygu dull o ganfod trapiau gwefru mewn lled-ddargludyddion organig

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddeunydd storio gwres thermocemegol

5 Tachwedd 2020

Gwres nid gwastraff: ymchwil newydd i ystyried ailddefnyddio gwres gwastraff o fyd diwydiant

Plant yn dal i ddysgu yn ystod y cyfnod atal diolch i brosiect allgymorth Prifysgol Abertawe

4 Tachwedd 2020

Plant yn dal i ddysgu yn ystod y cyfnod atal diolch i brosiect allgymorth Prifysgol Abertawe

Placiau Glas Tywyll y Brifysgol yn nodi mannau bythgofiadwy

3 Tachwedd 2020

Placiau Glas Tywyll y Brifysgol yn nodi mannau bythgofiadwy

Myfyriwr nyrsio Bae Abertawe orau ym Mhrydain - Rea Pugh-Davies

3 Tachwedd 2020

Myfyriwr nyrsio Abertawe orau ym Mhrydain

Adeiladau carbon isel

3 Tachwedd 2020

Dylunio adeiladau carbon isel: cyflwyno gwybodaeth tîm Abertawe mewn pecyn cymorth newydd

Traed dyn yn sefyll ar arwydd sy'n dweud 'Keep your distance'

2 Tachwedd 2020

Astudiaeth newydd o'r ffordd y mae mesurau diogelwch Covid-19 yn cynyddu pryderon