Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Oriel Science yn dychwelyd i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gyfer Gwyddoniaeth Wych Abertawe

28 Chwefror 2020

Oriel Science yn dychwelyd i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gyfer Gwyddoniaeth Wych Abertawe

Disgybl ifanc yn ysgrifennu

27 Chwefror 2020

Gwobr o bwys i brosiect DylanED Abertawe

Cleient yn debryn cyngor cyfreithiol.

26 Chwefror 2020

Prifysgol Abertawe'n ehangu clinig cyngor cyfreithiol am ddim

Myfyriwr yn cymryd rhan flaenllaw mewn ymgyrch Ymwybyddiaeth o Diwmorau'r Ymennydd

19 Chwefror 2020

Myfyriwr yn cymryd rhan flaenllaw mewn ymgyrch Ymwybyddiaeth o Diwmorau'r Ymennydd

Llysgenhadon

14 Chwefror 2020

Penodi llysgenhadon i’r Coleg Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe

 Richard Burton

14 Chwefror 2020

Abertawe i gynnal Gŵyl Ffilm Richard Burton

Llun o gytrefi Aspergillus fumigatus ar blât agar. Mae absergilosis ymledol yn afiechyd dinistriol sy'n cael ei achosi drwy anadlu ei sborau i mewn o'r awyr, ac mae'n gyflwr lle gwelwyd ymwrthedd i gyffuriau.

14 Chwefror 2020

Llwyddiant dwbl ar gyfer ymchwil i ymwrthedd i gyffuriau yn y Brifysgol

Sinc Magnesiwm Alwminiwm (ZMA) a grëwyd gan ddefnyddio microsgop optegol â chwyddiad 70X (Nathan Cooze)

14 Chwefror 2020

Dur sy'n fwy clyfar, gwyrdd a glân

Map o fregusrwydd newid hinsawdd mewn tiroedd sych ledled y byd.

14 Chwefror 2020

Astudiaeth nodedig yn dangos y gall newid hinsawdd achosi effeithiau sydyn ar ecosystemau tir sych

Y labordy cyffredinol yn adran ffiseg y Brifysgol, 1920

13 Chwefror 2020

Cwrs newydd i adfywio traddodiad hyfforddi fferylliaeth

Yr Is-ganghellor Paul Boyle gyda chyfarwyddwr CALIN, Steve Conlan a phennaeth Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, Keith Lloyd, yng nghynhadledd Collaborate 2020.

6 Chwefror 2020

Prosiect arloesi gwyddor bywyd yn ennill buddsoddiad ychwanegol o €5m

Kayleigh Sweet, WEFO IMPACT Project Officer, Professor Johann Sienz, Director of IMPACT,Mark Drakeford AM, First Minister of Wales, Professor Steven Wilks, Provost of Swansea University, Ruth Bunting Associate Head of the College of Engineering.

6 Chwefror 2020

Prif Weinidog Cymru yn lansio canolfan ymchwil i ddatblygu peirianwyr i’r dyfodol yng Nghymru

Llun lloeren ynydd iâ mwya'r byd

6 Chwefror 2020

Mynydd iâ mwya'r byd ar fin cyrraedd y cefnfor agored

School pupils putting VR technology to the test

6 Chwefror 2020

School pupils putting VR technology to the test

Staff Prifysgol Abertawe’n helpu i blannu coed derw ar Gampws y Bae

4 Chwefror 2020

Gwirfoddolwyr yn plannu 50 o goed derw i nodi Canmlwyddiant Prifysgol Abertawe

Myfyrwyr nyrsio Laura Davies a Carina Jones gyda (canol) Catherine Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen Nyrsio Cyn-gofrestru Prifysgol Abertawe.

3 Chwefror 2020

Ymrwymiad myfyriwr nyrs i lesiant claf

Mwg o danau Awstralia a arsylwyd gan ESA Copernicus Sentinel-3 ar gyfer y cyfnod rhwng 1 a 9 Ionawr 2020. (Ffynhonnell: Prifysgol Abertawe / Gwasanaeth Newid yn yr HinsawddEU Copernicus.)

3 Chwefror 2020

Delweddau lloeren o danau gwyllt Awstralia yn rhoi rhybuddion cynnar o effeithiau hirdymor