Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Nyrs yn gofalu am hen fenyw yn ei chartref

30 Hydref 2020

Yr astudiaeth gyntaf i asesu risg COVID-19 i iechyd gweithwyr gofal cartref yng Nghymru

Yr Athro Mike Charlton

29 Hydref 2020

Gwobr i ffisegydd am ei waith ar wrthfater

Mae systemau modern ar gyfer monitro glwcos ar y pryd bellach ar gael gan y GIG neu drwy eu prynu, felly gall pobl reoli lefelau glwcos wrth wneud ymarfer corff

29 Hydref 2020

Y Brifysgol yn cyfrannu at y cyfarwyddyd cytunedig cyntaf ar ymarfer corff diogel i bobl â diabetes

Matt Townsend

28 Hydref 2020

Myfyriwr yn ennill gwobr glodwiw Myfyriwr Mwyaf Ysbrydoledig y Flwyddyn

Academyddion yn galw am glinigau triniaeth gamblo GIG yng Nghymru

27 Hydref 2020

Academyddion yn galw am glinigau triniaeth gamblo GIG yng Nghymru

Y cysylltiad rhwng hormon yn y coludd a dementia pobl â chlefyd Parkinson  

27 Hydref 2020

Y cysylltiad rhwng hormon yn y coludd a dementia pobl â chlefyd Parkinson  

Dylan Thomas yn lanc ifanc

27 Hydref 2020

Prosiect rhyngwladol yn arwain at archif ar-lein o waith Dylan Thomas

Gwobrau diabetes: Llwyddiant dwbl i'r Brifysgol -

26 Hydref 2020

Gwobrau diabetes: Llwyddiant dwbl i'r Brifysgol

Animeiddiad newydd yn helpu cleifion lymffoedema i adnabod symptomau

26 Hydref 2020

Animeiddiad yn helpu cleifion lymffoedema i adnabod symptomau

Prosiect SUNRISE ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Times Higher Education

23 Hydref 2020

Prosiect SUNRISE ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Times Higher Education

Athro'n helpu i hyrwyddo nanofeddygaeth ledled y DU yn ei rôl newydd

23 Hydref 2020

Athro'n helpu i hyrwyddo nanofeddygaeth ledled y DU yn ei rôl newydd

Dr Rachel Cross o Brifysgol Aberystwyth, aelod o brosiect SPARC

20 Hydref 2020

Cyllid o'r UE yn rhoi hwb i dechnoleg solar werdd yng Nghymru

Darlith Bessemer 21 Hydref 2020

19 Hydref 2020

Darlith gan arbenigwr o Brifysgol Abertawe yn dangos sut gall dur wedi'i gaenu ddefnyddio ynni solar

Gwobr Allgymorth ac Ymgysylltu'r Gymdeithas Fioleg Frenhinol i ymchwilydd o Brifysgol Abertawe

16 Hydref 2020

Gwobr Allgymorth ac Ymgysylltu i'r ymchwilydd o Brifysgol Abertawe

Gwobr Allgymorth ac Ymgysylltu'r Gymdeithas Fioleg Frenhinol i ymchwilydd o Brifysgol Abertawe

16 Hydref 2020

Gwobr Allgymorth ac Ymgysylltu'r Gymdeithas Fioleg Frenhinol i ymchwilydd o Brifysgol Abertawe

Gofalu am blant

15 Hydref 2020

Mwy o broblemau iechyd meddwl ymhlith gofalwyr teulu yn ystod y cyfyngiadau symud

Prifysgol Abertawe'n un o fannau gwyrdd gorau'r wlad

15 Hydref 2020

Prifysgol Abertawe'n un o fannau gwyrdd gorau'r wlad

Myfyrwyr Texas A&M

8 Hydref 2020

Modiwl newydd yn galluogi myfyrwyr peirianneg i weithio o bell gyda thîm yn Nhecsas

Y myfyriwr Matt Townsend yn dweud fod Covid-19 wedi dysgu iddo beth yw gwir ystyr bod yn nyrs

8 Hydref 2020

Y myfyriwr yn dweud fod Covid-19 wedi dysgu iddo beth yw gwir ystyr bod yn nyrs

Cyllid Llywodraeth Cymru i ESRI ar gyfer cyfarpar diogelu personol y genhedlaeth nesaf

7 Hydref 2020

Cyllid Llywodraeth Cymru i ESRI ar gyfer cyfarpar diogelu personol y genhedlaeth nesaf

Tîm Menywod Cymru'n paratoi i wynebu'r Alban ym Mhrifysgol Abertawe

5 Hydref 2020

Tîm Menywod Cymru'n paratoi i wynebu'r Alban ym Mhrifysgol Abertawe

Seithfed flwyddyn Bod yn Ddynol

5 Hydref 2020

Seithfed flwyddyn Bod yn Ddynol

Eitemau o'r Ganolfan Eifftaidd

2 Hydref 2020

Cyllid i ariannu arddangosfa ar amrywiaeth ddiwylliannol a hiliaeth yn yr henfyd

Mae ymchwil yn datgelu sut mae pandemig wedi effeithio ar gefnogaeth hanfodol o fwydo ar y fron

1 Hydref 2020

Sut mae pandemig wedi effeithio ar gefnogaeth bwydo ar y fron

Mam a merch yn defnyddio gluniadur sydd ar wefan Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

1 Hydref 2020

Prifysgol Abertawe'n enwi llu o sêr ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2020