Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Clawr Horse Race Politics: The 2020 US Presidential Campaign

25 Medi 2020

Arbenigwyr Abertawe'n lansio podlediad newydd ar ymgyrch arlywyddiaeth 2020

Y Brifysgol yn cael dau lwyddiant cynaliadwyedd

24 Medi 2020

Y Brifysgol yn cael dau lwyddiant cynaliadwyedd

Delwedd abstract sy'n cyfleu'r economi gylchol

24 Medi 2020

Cyllid gwerth £3.7m i gefnogi sefydliadau yn ne Cymru i arloesi economi gylchol

Hyfforddi'r cyhyrau sy'n rhan o'r broses anadlu, gan ddefnyddio dyfais llaw sy'n rhoi adborth rheolaidd i'r defnyddiwr. I ddefnyddio'r ddyfais hon, mae pobl yn mewnanadlu mor ddwfn â phosib, am gyhyd â phosib.

23 Medi 2020

Sut gall pobl sydd wedi goroesi Covid-19 helpu gwaith ymchwil i wella'r broses adfer

Prifysgol Abertawe'n cefnogi ymgyrch i wneud Cymru'n bencampwyr ailgylchu'r byd

22 Medi 2020

Ymgyrch ailgylchu cefnogol y Brifysgol

Afon Claewen.

18 Medi 2020

Gwyddonwyr gwirfoddol yn helpu i ddangos bod afonydd y DU yn rhanedig

Mae'r adnoddau'n hyrwyddo gweithgareddau fel pobi gartref.

17 Medi 2020

Mae'r Brifysgol yn helpu 1,100 o ddisgyblion i barhau i ddysgu

Gwyddoniaeth gyfranogol yn ehangu rhestrau o isadeileddau mewnffrydiau byd-eang

15 Medi 2020

Gwyddoniaeth gyfranogol yn ehangu rhestrau o isadeileddau mewnffrydiau byd-eang

Cerdyn aelodaeth Undeb y Myfyrwyr Jeff Temple o'i ddyddiau fel is-lywydd

11 Medi 2020

Atgofion cyn-fyfyriwr o Abertawe

Rhaglen gofal iechyd newydd y Brifysgol sy'n seiliedig ar werth

11 Medi 2020

Rhaglen gofal iechyd newydd y Brifysgol sy'n seiliedig ar werth

£1m ar gyfer menter newydd gan Brifysgol Abertawe i ddatblygu systemau storio ynni uwch

10 Medi 2020

£1m ar gyfer menter newydd gan Brifysgol Abertawe i ddatblygu systemau storio ynni uwch

Rhai o fyfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion Prifysgol Abertawe wrth iddynt gael eu hymsefydlu yn y GIG yn Ysbyty Treforys, Abertawe

9 Medi 2020

Cydnabyddiaeth i fyfyrwyr iechyd a meddygaeth Abertawe am wirfoddoli yn ystod argyfwng Covid-19

Gwir faint siarc anferthol cynhanes wedi'i ddatgelu o'r diwedd

8 Medi 2020

Gwir faint siarc anferthol cynhanes wedi'i ddatgelu o'r diwedd

Prifysgol Abertawe

7 Medi 2020

Prifysgol Abertawe yn dringo i safle 24 yng Nghanllaw Prifysgolion y Guardian

Adeilad CISM

7 Medi 2020

Penodi Kier ar gyfer prosiect adeiladu CISM gwerth £30m ar Gampws y Bae

Nid yw pellter yn broblem wrth i ddosbarthiadau iaith myfyrwyr Tsieineaidd barhau ar-lein

4 Medi 2020

Nid yw pellter yn broblem wrth i ddosbarthiadau iaith myfyrwyr Tsieineaidd barhau ar-lein

Disgyblion yn dychwelyd yn ddiogel i 12 o ysgolion lleol oherwydd hylif diheintio’r Brifysgol

4 Medi 2020

Disgyblion yn dychwelyd yn ddiogel i 12 o ysgolion lleol oherwydd hylif diheintio’r Brifysgol

Astudiaeth yn canolbwyntio ar ymdrin â galwadau 999 gan gleifion Covid-19

3 Medi 2020

Astudiaeth yn canolbwyntio ar ymdrin â galwadau 999 gan gleifion Covid-19

Academi Iechyd a Llesiant Abertawe.

3 Medi 2020

Gwasanaethau osteopatheg yn ailddechrau yn Academi Iechyd a Llesiant Abertawe

Ymchwil newydd yn datgelu sbardunau amgylcheddol cymhlethdod ecolegol mewn cymunedau rhynglanwol morol

2 Medi 2020

Ymchwil yn datgelu sbardunau amgylcheddol cymhlethdod ecolegol mewn cymunedau rhynglanwol morol

Buddsoddiad o £20m yn ymestyn prosiect AgorIP hyd at 2023

2 Medi 2020

Buddsoddiad o £20m yn ymestyn prosiect AgorIP hyd at 2023

Afon Vistula, Gwlad Pwyl (Llun: Katazyna Suska).

2 Medi 2020

Adroddiad newydd yn rhybuddio am gwymp anferth o ran poblogaethau pysgod dŵr croyw

Plant yn yr ysgol: athrawon yn croesawu dychwelyd i'r ysgol, ond yn mynegi pryderon – arolwg

1 Medi 2020

Athrawon yn croesawu dychwelyd i'r ysgol, ond yn mynegi pryderon – arolwg