Athro Hans Sienz, Athro Royston Jones, Athro Chenfeng Li & Jamie Buchanan, Altair

30 Tachwedd 2022

Darlith Prifysgol Abertawe'n trafod effaith radicalaidd bosib technoleg gefeillio digidol

Clawr llyfr

28 Tachwedd 2022

Llyfr yn archwilio gwleidyddiaeth defnyddio ffyrdd uwch-dechnoleg o arddangos casgliadau amgu

Derbyniodd yr Athro Faron Moller (ar y chwith) Cyfarwyddwr Technocamps, y Wobr ar ran Technocamps.

24 Tachwedd 2022

Technocamps yn ennill gwobr fawreddog am arfer gorau mewn addysg

Dyn yn dod â chwpanaid o de i fenyw sy'n eistedd mewn cadair freichiau. Cadair freichiau â gorchudd seddau trydanol dros y cefn a'r sedd.

23 Tachwedd 2022

Arbenigwyr yn dadansoddi effaith cynheswr seddau ar oedolion hŷn sy'n agored

Llun crynodeb o oleuadau gwyn ar gefndir du. Testun yn dweud Ymchwilwyr a Ddyfynnir yn Helaeth 2022 Clarivate™.

22 Tachwedd 2022

Ymchwilwyr o Abertawe yn cael eu hychwanegu at y Rhestr o Ymchwilwyr a Ddyfynnir yn Helaeth 2022

Colomennod yn hedfan.

16 Tachwedd 2022

Gall hediad adar helpu i ragfynegi tyrfedd, yn ôl astudiaeth newydd

Disgyblion o Ysgol Gynradd Sirol Tavernspite yn siarad ag aelodau o'r cyhoedd am yr hyn a ddysgwyd ganddynt.

16 Tachwedd 2022

Prosiect yn helpu cenedlaethau'r dyfodol i ddeall bioamrywiaeth drwy adnoddau technoleg peirianneg

Leinio i fyny o ddwy fenyw a dyn yr un yn dal medal

15 Tachwedd 2022

Cymdeithas Ddysgedig Cymru'n anrhydeddu tri arbenigwr o'r Brifysgol

Yr Athro Paul Boyle yn Abertawe a'r Athro Leonid Klymenko yn Mykolaiv. Mae'r cytundeb newydd yn femorandwm cyd-ddealltwriaeth rhwng y ddwy brifysgol. Mae'n amlinellu'r fframwaith cydweithredu, gan gynnwys partneriaethau ymchwil ac academaidd.

15 Tachwedd 2022

Abertawe'n gefeillio â phrifysgol o Wcráin gan hwyluso cydweithrediad a chymorth

Cau merch ifanc drwy ddefnyddio ffôn clyfar

11 Tachwedd 2022

Adroddiad newydd yn dangos peryglon cynnwys am hunan-niweidio ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae Helyn Taylor, arweinydd y prosiect ac arbenigwr Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe, yn dal tystysgrif ar gyfer llun gyda Nick Evans a Craig Maloney o Aspire2Be. Mae Nick yn dal tlws.

7 Tachwedd 2022

Partneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe a byd busnes yn llwyddo yng Ngwobrau Technoleg Cymru

Tîm Gwyddoniaeth i Ysgolion (S4) Prifysgol Abertawe gyda gwobr STEM Cymru

7 Tachwedd 2022

Gwyddoniaeth i Ysgolion (S4) yn llwyddo yng Ngwobrau STEM Cymru

Athrawes yn gwisgo masg wyneb yn sefyll wrth fwrdd gwyn o flaen disgyblion.

7 Tachwedd 2022

Ymchwil yn dangos effaith Covid ar les arweinwyr ysgolion Cymru

Delwedd yn dangos lluniu o'r Athro Olek Zienkiewicz.

7 Tachwedd 2022

Darlith Zienkiewicz Flynyddol Prifysgol Abertawe'n dychwelyd

Gwnaeth Dr Iain Robertson o Adran Ddaearyddiaeth Prifysgol Abertawe, ynghyd â Dr Zewdu Eshetu o Brifysgol Addis Ababa yn Ethiopia, arwain tîm rhyngwladol a nododd sampl o goed merywen yn Ethiopia.

7 Tachwedd 2022

Tynnu sylw at ymchwil Abertawe-Affrica i'r argyfwng hinsawdd cyn i COP 27 ymgynnull yn yr Aifft

Yr Athro Tom Crick

2 Tachwedd 2022

Athro o Brifysgol Abertawe'n derbyn medal uchel ei bri am ei gyfraniad rhagorol at addysg STEM

Dyn yn sefyll mewn podiwm yn traddodi araith i ystafell o bobl

2 Tachwedd 2022

Y sector cyhoeddus yn uno i rannu syniadau mewn cynhadledd economi gylchol

Mae'r llyfr newydd, sef “ResearcHER”, yn dangos gwir amrywiaeth ysgolheictod, a'r menywod sy'n arwain y ffordd. Chwith: Dr Jennifer Rudd

1 Tachwedd 2022

Beth yw pryd a gwedd academydd? Arbenigwraig o Abertawe'n cyfrannu at lyfr newydd