Ffotograff o'r Athro Lamie a Dr Inas bint Suleiman Al-Issa yn llofnodi'r cytundeb.

30 Gorffennaf 2022

Prifysgol Abertawe'n cydweithredu â'r brifysgol fwyaf i fenywod yn y byd er mwyn hybu'r sector ynni

Dame Jean Thomas

29 Gorffennaf 2022

Cyhoeddi enillwyr cyntaf erioed Gwobr y Canghellor

Dr Will Kay

29 Gorffennaf 2022

Arbenigwr bioleg y môr yn coroni ei yrfa yn Abertawe gyda PhD ar ymddygiad morloi

Jessica Smith.

27 Gorffennaf 2022

llwyddiant nodedig Jessica yn dangos nad yw cyflwr ar y sbectrwm awtistig yn rhwystr iddi

Yr Athro Biagio Lucini yn annerch cynhadledd Uwchgyfrifiadura Cymru

27 Gorffennaf 2022

Arbenigwyr yn uno i ddathlu hwb gwerth £2m ar gyfer Uwchgyfrifiadura Cymru

Eisteddfod

27 Gorffennaf 2022

Cyhoeddi arlwy Prifysgol Abertawe yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022

Michelle Morgan

26 Gorffennaf 2022

Michelle yn rhoi aren wrth weithio ac astudio i fod yn barafeddyg yn ystod y pandemig

Ymwelodd Carol â Champws y Bae ym mis Tachwedd 2021 a chyfarfu â chymheiriaid o'r adran Fathemateg

22 Gorffennaf 2022

Carol Vorderman yn cefnogi naw bwrsariaeth i fyfyrwyr sy'n astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Abertawe

Francesca Murphy

21 Gorffennaf 2022

Myfyrwraig sy'n gwella ar ôl anhwylder bwyta'n dathlu graddio

Yr olygfa ar draws anialwch Gobi â thywod yn y tu blaen a mynyddoedd yn y pellter.

21 Gorffennaf 2022

Rhywogaethau bacterol newydd o bridd Asia yn helpu'r frwydr yn erbyn ymwrthedd i wrthfiotigau

Llun o fenyw ifanc yn ei harddegau sy'n dioddef o ganser â thiwb yn ei thrwyn mewn gwely wrth ochr menyw'n gwenu â'i braich o'i hamgylch

19 Gorffennaf 2022

Marwolaeth drasig arddegwr yn ysbrydoli ei mam i ennill gradd a dechrau gyrfa newydd

menyw yn rhoi eli haul ar fraich plentyn

18 Gorffennaf 2022

Ysgolion cynradd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn astudiaeth diogelwch haul

Dr Gethin Thomas yn derbyn ei wobr.

18 Gorffennaf 2022

Darlithydd o Brifysgol Abertawe'n cael ei gydnabod am wneud gwahaniaeth sylweddol i fywyd myfyrwyr

Grŵp o bobl yn sefyll y tu allan i adeilad i gael llun

15 Gorffennaf 2022

Cynrychiolwyr yn rhannu arbenigedd mewn cynhadledd ynghylch deallusrwydd artiffisial

Llun: yn llofnodi'r cytundeb i gydweithredu ar y prosiect y mae: (yn eistedd ar y chwith) Dr Debashish Bhattacharjee (Is-lywydd Busnes Deunyddiau Newydd Tata Steel) ac (yn eistedd ar y dde) yr Athro Steve Wilks (Profost Prifysgol Abertawe), gyda'u cydweithwyr

14 Gorffennaf 2022

Sut gall dur yn ein hadeiladau gynhyrchu ynni glân – cydweithrediad newydd rhwng y Brifysgol a Tata

Menyw ifanc yn gwisgo mwgwd wrth eistedd ar gês dillad mewn terfynfa maes awyr

12 Gorffennaf 2022

Astudiaeth yn dangos y ffactorau sy'n effeithio ar agwedd y cyhoedd tuag at Covid a'r normal newydd

Concrit: dyfarnwyd cyllid gwerth £322,000 i dîm o ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe er mwyn datblygu ffyrdd digidol o leihau diffygion mewn gwaith adeiladu sy’n cynnwys concrit.

12 Gorffennaf 2022

Ymchwilwyr i ddatblygu ffyrdd digidol o ddatrys diffygion mewn gwaith adeiladu sy’n cynnwys concrit

Dyn a dynes yn eistedd ar soffa yn edrych ar liniadur yn cael ei ddal gan y dyn.

5 Gorffennaf 2022

Cofrestr MS y DU yn dathlu 10fed pen-blwydd gyda hwb ariannol o £2m

Nanoddeunyddiau: mae'r grŵp ymchwil yn canolbwyntio ar ddeunyddiau nanogrisialaidd, a ddefnyddir mewn celloedd solar, deuodau sy'n allyrru golau, a thransistorau cyflym

5 Gorffennaf 2022

Arbenigwr cemeg yn sicrhau cyllid gan Sefydliad Humboldt i recriwtio gwyddonwyr ar gyfer ymchwil

Myfyrwyr yn eistedd ar risiau o flaen Ty Fulton ar gampws Singleton.

5 Gorffennaf 2022

Prifysgol Abertawe'n Ennill Gwobr Ragoriaeth AGCAS Uchel ei Bri

Logo Gemau'r Gymanwlad

4 Gorffennaf 2022

Nifer sylweddol o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe'n cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad

Prifysgol Abertawe’n lansio animeiddiad newydd i gadw plant yn ddiogel ar-lein rhag meithrin perthynas rywiol amhriodol â nhw

1 Gorffennaf 2022

Animeiddiad newydd i gadw plant yn ddiogel ar-lein rhag perthnasoedd rhywiol amhriodol