Dyn yn gwisgo dillad diogelwch â'i gefn at y camera yn edrych ar dân gwyllt yn llosgi drwy goedwig

30 Mehefin 2022

Newid yn yr hinsawdd yn cynyddu tebygolrwydd tanau gwyllt yn fyd-eang, ond gallwn leihau'r risg

Dyn yn gwenu y tu mewn i storfa llawn silffoedd wrth iddo ddal amrywiaeth o arteffactau Eifftaidd.

30 Mehefin 2022

Y swydd berffaith i bennaeth newydd y Ganolfan Eifftaidd

Bwrdd du â'r acronym ADHD wedi'i ysgrifennu arno mewn sialc.

30 Mehefin 2022

Plant iau yn y flwyddyn ysgol yn fwy tebygol o gael eu trin am ADHD

StudentCrowd

29 Mehefin 2022

Prifysgol Abertawe yw'r 15fed brifysgol orau yn y DU yng Ngwobrau StudentCrowd

Llun o'r awyr o chwe aelod o dîm RICE a ROCKWOOL a ddangoswyd yn yr uned arddangos ar ôl iddi gael ei gosod yn llwyddiannus. Cedwir yr uned mewn cynhwysydd storio glas a chaets dur.

29 Mehefin 2022

Ymchwil cipio carbon yn helpu diwydiant i leihau allyriadau carbon

Logo VOX-Pol: bydd Prifysgol Abertawe'n gwneud cyfraniad blaenllaw at rwydwaith ymchwil rhyngwladol, a sefydlwyd yn 2014 drwy gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd (UE), sy'n astudio eithafiaeth a therfysgaeth ar-lein ac ymatebion iddynt.

28 Mehefin 2022

Abertawe i arwain rhwydwaith ymchwil rhyngwladol ar eithafiaeth wleidyddol ar-lein dreisgar

Y Ganolfan Eifftaidd ar y rhestr fer ar gyfer gwobr nodedig i amgueddfeydd

28 Mehefin 2022

Y Ganolfan Eifftaidd ar y rhestr fer ar gyfer gwobr nodedig i amgueddfeydd

Ffôn symudol: defnydd grwpiau terfysgol o'r cyfryngau cymdeithasol, a sut gellir ei wrthsefyll, fydd yn cael prif sylw cynhadledd ryngwladol nodedig yn Abertawe

27 Mehefin 2022

Defnydd terfysgwyr o'r cyfryngau cymdeithasol, a sut i wrthsefyll y bygythiad – cynhadledd

Mae technoleg (e.e. dronau - yn y llun) - wedi trawsnewid maes rheoli plâu yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

27 Mehefin 2022

Ymagwedd gynaliadwy at reoli plâu bwyd – Abertawe i gynnal cynhadledd ryngwladol fawr i arbenigwyr

Liza Leibowitz, Swyddog Lles Undeb y Myfyrwyr, ym Mharc Singleton lle bydd y goleuadau newydd yn cael eu gosod.

24 Mehefin 2022

Hwb i ddiogelwch wrth i Barc Singleton gael goleuadau ychwanegol

Llun o'r Athro Serena Margadonna a'r Athro Cinzia Giannetti.

23 Mehefin 2022

Rhestr o'r menywod disgleiriaf ym maes peirianneg yn cydnabod academyddion o Brifysgol Abertawe

Myfyrwyr yn cerdded tu fas i Abaty Singleton

23 Mehefin 2022

Prifysgol Abertawe yn lansio strategaeth iaith a diwylliant Cymraeg newydd

Merch ysgol yn defnyddio chwyddwydr i astudio trawstoriad o goeden derw o’r tai pwysicaf yng Nghymru, Llwyn Celyn, tŷ y preswyliwyd ynddo ers yr oesoedd canol.

22 Mehefin 2022

Adroddiad Cynllun S4 am ganfyddiadau 10 mlynedd gyntaf y rhaglen allgymorth gwyddoniaeth

Gwyddonydd yn gwisgo gogls wrth ddefnyddio laser i gynnal arbrawf mewn ystafell dywyll

20 Mehefin 2022

Hwb gwerth £2m i droi syniadau disglair yn gyfleoedd byd-eang

Rhys Davies

16 Mehefin 2022

Rhestr fer wedi'i chyhoeddi ar gyfer Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies 2022

Logos Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a Phrifysgol Abertawe ochr yn ochr

13 Mehefin 2022

Prifysgol Abertawe'n noddi crysau oddi cartref Dinas Abertawe yn ystod 2022-23

 Yr Athro Faron Moller (chwith) a Beti Williams (canol) o'r prosiect Technocamps gyda'r Athro Syr Martin Evans

2 Mehefin 2022

Technocamps yn ennill gwobr UKRI

Planhigion: byddai'r hyb yn datblygu dewisiadau amgen sy'n fwy gwyrdd a chynaliadwy na chynhyrchion fferyllol ac amaethyddol.

1 Mehefin 2022

Gweledigaeth i wneud Abertawe'n ganolfan cynhyrchion naturiol gam yn nes

Ludwig Wittgenstein

1 Mehefin 2022

Prifysgol Abertawe'n cynnal cyfres o ddigwyddiadau i ddathlu bywyd a gwaith Ludwig Wittgenstein