Mae tîm ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe wedi datblygu ‘efaill digidol’ i helpu i flaenoriaethu cleifion ar gyfer gofal dwys brys a chefnogaeth peiriant anadlu.

22 Rhagfyr 2022

Ymchwilwyr yn datblygu system AI i flaenoriaethu triniaeth cleifion niwmonia

Mariia Hryhorian yn y labordy, Prifysgol Abertawe. Mae Mariia ymysg y grŵp cyntaf o fyfyrwyr i elwa o'r bartneriaeth newydd.

22 Rhagfyr 2022

"Gwnes i gwympo mewn cariad â'r wlad hon" - myfyriwr meddygol o Wcráin yn disgrifio ymweliad astudio

Audrey Reeve a Sarah Clifford yn dal hamper bwyd

21 Rhagfyr 2022

Staff Prifysgol Abertawe'n rhoi cannoedd o hamperi Nadolig i fanciau bwyd lleol

Collage o luniau o bobl yn defnyddio cymhorthion clyw

21 Rhagfyr 2022

Canolfan ymchwil yn cyflwyno ymgyrch newydd sy'n amlygu'r cysylltiad rhwng colli clyw a dementia

Menyw yn peswch

20 Rhagfyr 2022

Ymchwilwyr yn chwilio am gyfranogwyr ar gyfer astudiaeth o heintiau anadlol yng Nghymru

Yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun, bydd dau fyfyriwr Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn cael y cyfle i dreulio blwyddyn yn Canberra. Ar ôl hynny, bydd y cynllun cyfnewid ar agor i fyfyrwyr ar draws y Brifysgol, a bydd hyd at 10 myfyriwr yn cael cymryd rhan.

20 Rhagfyr 2022

Myfyrwyr Abertawe yn cael cyfle i astudio yn Awstralia - gynllun cyfnewid gyda Phrifysgol Canberra

Ffeithlun yn dangos prosiect CutCancer gyda’r NIB yn y canol gyda'r tri phartner o'i amgylch yn gweithio i gyflawni tair prif egwyddor sef rhagoriaeth, meithrin gallu a gefeillio hyfforddiant.

20 Rhagfyr 2022

Y Brifysgol yn rhan o brosiect gefeillio CutCancer newydd Horizon Ewrop

Dyn yn eistedd mewn efelychydd hedfan tra bod un arall yn edrych i mewn

19 Rhagfyr 2022

Y Brifysgol yn dadorchuddio hwb uwch-dechnoleg i fyfyrwyr awyrofod

Ffotograff o John yn ei gap a’i ŵn wrth iddo raddio.

19 Rhagfyr 2022

Dyn 74 oed yn profi nad yw byth yn rhy hwyr i wireddu eich breuddwydion drwy raddio o Abertawe

Ffetws yn y groth

16 Rhagfyr 2022

Astudiaeth yn archwilio'r cysylltiadau rhwng incwm rhieni a thueddfryd rhywiol eu plant

Dau bâr o draed o dan flanced

16 Rhagfyr 2022

Ymchwil yn dangos pam gall cynnwrf rhywiol ddifetha diddordeb dynion mewn perthnasoedd tymor hir

Person yn eistedd ar y llawr wrth chwilio am apiau cyfryngau cymdeithasol ar ei ffôn.

13 Rhagfyr 2022

Ymchwil newydd yn dangos y gallai’r cyfryngau cymdeithasol roi’r Gymraeg a'i siaradwyr dan anfantais

Peiriannydd benywaidd yn addasu darn mawr o beiriant gweithgynhyrchu dur mewn ffatri.

12 Rhagfyr 2022

ASTUTE 2020+ yn cyfrannu £541 miliwn i Economi Cymru

Menyw feichiog yn gwisgo mwgwd wyneb yn derbyn brechiad

12 Rhagfyr 2022

Ymchwil yn datgelu mai ond 1 o bob 3 menyw beichiog yng Nghymru fyddai'n cael brechiad Covid

Rhys Davies

12 Rhagfyr 2022

Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies 2023 yn derbyn ceisiadau

Plant yn gwenu yn rhedeg ar draws glaswellt yn erlid swigod

8 Rhagfyr 2022

Hwb gwerth £700,000 i ymchwilio i wreiddio hawliau plant mewn ystafelloedd dosbarth

Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Paul Boyle, yn y lansiad a gynhaliwyd yn Sefydliad Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe.

6 Rhagfyr 2022

Partneriaeth yn cael ei sefydlu i wella canlyniadau i gleifion cardiofasgwlaidd yng Nghymru

Menyw yn gwisgo masg

6 Rhagfyr 2022

Astudiaeth newydd yn dangos bod ofn COVID-19 yn parhau i niweidio lles seicolegol

Bachgen yn ei arddegau

5 Rhagfyr 2022

Canllawiau ar gael am ddim i blant sy'n ceisio lloches yng Nghymru

A

5 Rhagfyr 2022

Hen dechneg yn cynnig ffordd newydd o oresgyn ofn Covid-19 a thactegau osgoi