Grŵp o bobl yn sefyll ochr yn ochr y tu allan i adeilad modern

30 Mehefin 2023

Cynhadledd AIMLAC yn canolbwyntio ar ddeallusrwydd artiffisial a dysgu peirianyddol

Menyw yn sefyll wrth yr arwydd o flaen adeilad modern

30 Mehefin 2023

Ymchwil arloesol yn archwilio sut mae dilyniant caffael afiechyd yn effeithio ar ddisgwyliad oes

Campws y Bae o'r awyr

28 Mehefin 2023

Abertawe'n cyrraedd y safle uchaf erioed yn nhablau prifysgolion y byd

Ergydion pen ac ysgwydd o ddau ddyn

27 Mehefin 2023

Ymchwil yn y gymuned: Dadansoddi tueddiadau pleidleisio ac archwilio materion addysg ar gyfer y dyfo

Mae logo Sgiliau NØW (Sero Net Cymru) yn wyrdd ac mae'r Ø yn NØW yn ymgorffori draig goch Cymru a deilen werdd.

27 Mehefin 2023

Prosiect newydd i gynyddu sgiliau sero net yn ne-orllewin Cymru

Logo Archwilio Problemau Byd-eang

26 Mehefin 2023

Cyfres newydd o'r podlediad ‘Archwilio Problemau Byd-eang’

Rhewlif Thwaites yng ngorllewin Antarctica. Llun: Carl Robinson, British Antarctic Survey

23 Mehefin 2023

Mapio'r ddaear o dan y rhewlif sy'n wynebu'r bygythiad mwyaf yn Antarctica am y tro cyntaf

Logo Crwsibl Cymru ochr yn ochr ag awyrlun o gampws y brifysgol

22 Mehefin 2023

Deg ymchwilydd wedi'u dewis ar gyfer rhaglen Crwsibl Cymru

Dr Lella Nouri gyda Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru

22 Mehefin 2023

Arbenigwr mewn eithafiaeth yn ennill gwobr am ymchwil a gwaith cymunedol i wrthsefyll casineb

Llun sy’n cyfuno derbynfa llety true student gyda myfyrwyr yn gweithio ar gyfrifiaduron ac eraill yn cerdded drwyddi â golwg allanol ar adeilad llety Seren.

22 Mehefin 2023

Prifysgol Abertawe'n cyhoeddi partneriaethau llety myfyrwyr swyddogol

Y gofod

22 Mehefin 2023

Technoleg y gofod i grebachu wrth i derfynau ffiseg cwantwm gael eu profi ar y Ddaear a'r tu hwnt

Menyw yn traddodi darlith o flaen myfyrwyr

20 Mehefin 2023

Prosiect ymchwil newydd yn archwilio profiadau iechyd meddwl academyddion benywaidd

Olwynion

20 Mehefin 2023

Abertawe ymysg sefydliadau gorau'r DU am gwmnïau deillio

Llun agos o'r pen a'r ysgwyddau o nyrs yn gwisgo prysgwydd yn sefyll o flaen y drws gwydr

19 Mehefin 2023

Caitlin yn defnyddio ei phrofiad ei hun fel nyrs byddar i helpu eraill

Grŵp o fyfyrwyr mewn rhes o flaen efelychydd hedfan yn derbyn siec gan ddyn.

16 Mehefin 2023

Tîm o fyfyrwyr yn cyrraedd yr entrychion i ennill cystadleuaeth peirianneg awyrofod

Llun o staff o'r Sefydliad Bioleg Cenedlaethol a Phrifysgol Abertawe yng ngerddi Abaty Singleton, Prifysgol Abertawe.

15 Mehefin 2023

Y Brifysgol yn croesawu partneriaid prosiect CutCancer

Grŵp o ddisgyblion ysgol yn eu harddegau mewn gwisg ysgol yn eistedd o amgylch athro

15 Mehefin 2023

Ymchwil newydd yn dangos manteision addysgu disgyblion am iechyd meddwl

Rhys Davies

15 Mehefin 2023

Rhestr fer wedi'i chyhoeddi ar gyfer Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies 2023

Mae'r Athro Matt Jones yn gwisgo siwmper las ac yn sefyll o flaen mur â lluniau amryliw arno.

14 Mehefin 2023

Academydd yn rhan o’r tîm sy'n arwain rhaglen deallusrwydd artiffisial gwerth £31m

Dau lun, un yn dangos merched yn edrych ar gamera fideo, a'r llall yn dangos adeilad yng nghefn gwlad gyda phaneli solar ar y to.

13 Mehefin 2023

Academydd i arddangos ymchwil i adeiladau solar yn Arddangosiad yr Haf yr Academi Brydeinig

Llun o glawr blaen y llyfr ochr yn ochr â llun pen ac ysgwydd o ddyn

12 Mehefin 2023

Dyddiadau yn yr Unol Daleithiau i hyrwyddo llyfr newydd arbenigwr ar freuddwydion

Mae'r deunydd wedi cael ei greu gan ddefnyddio alginad, sef deilliad gwymon sy'n rhad, yn doreithiog ac nad yw'n wenwynig.

6 Mehefin 2023

Ymchwilwyr yn datblygu deunydd storio gwres arloesol newydd ar gyfer effeithlonrwydd ynni gwell

Eilian Richards yn traddodi ei thesis tair munud

6 Mehefin 2023

Myfyriwr PhD Ysgrifennu Creadigol yn ennill cystadleuaeth 3MT Prifysgol Abertawe