Golwg agos ar rywun yn chwarae gêm o gardiau. Credyd: iStock.com/okan akdeniz

1 Tachwedd 2023

Academyddion yn galw am sefydlu gwasanaethau trin gamblo niweidiol yn y GIG ar frys yng Nghymru

Llun o Julia a Caitlin, myfyrwyr sy'n astudio Almaeneg yn Abertawe, ar eu hymweliad astudio â Freiburg

31 Hydref 2023

Iaith, diwylliant, teisennau caws: myfyrwyr wrth eu boddau i gael rhagflas ar flwyddyn dramor

Awyrlun o grŵp o adeiladau wedi'u hamgylchynu gan barcdir gyda'r môr yn y cefndir

30 Hydref 2023

Prifysgol Abertawe yn ymuno â Rhwydwaith Prifysgolion Turing

Rhai o'r stondinau yn Ffair Yrfaoedd Prifysgol Abertawe eleni.

30 Hydref 2023

Ffair Yrfaoedd flynyddol Prifysgol Abertawe'n cysylltu miloedd o fyfyrwyr â chyflogwyr o fri

Ar y ffordd i Sero Net: mae ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe a Tata Steel yn rhan o brosiect MESH i ymchwilio i'r posibilrwydd o ailafael mewn gwres gwastraff o fyd diwydiant er mwyn ei ailddefnyddio.

27 Hydref 2023

Cydweithrediad newydd i gynyddu sgiliau sero net yng Nghastell-nedd Port Talbot

Llun o'r panel yn nigwyddiad Prifysgol Abertawe am fenopos.

27 Hydref 2023

Cynlluniau i ddatblygu Clinig Menopos newydd wedi'u cyhoeddi yn ystod digwyddiad Prifysgol Abertawe

Yr Athro Siwan Davies, Yr Athro Tim Crick a Dr Leighton Evans

26 Hydref 2023

Tri academydd o Brifysgol Abertawe wedi derbyn Medalau gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Tri llun ar wahân yn dangos grŵp o bobl mewn gwahanol leoliadau

23 Hydref 2023

Prifysgolion yn croesawu cynrychiolwyr Malaysiaidd i feithrin partneriaethau rhyngwladol

Ysgrifennydd Cymru David TC Davies (yn y canol) gyda (o'r chwith i'r dde) yr Athro Helen Griffiths, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe a'r Athro Kam Tang, yr Athro Dan Eastwood a Dr Farooq Shah o FioHWB Cynhyrchion Naturiol y Brifysgol.

18 Hydref 2023

Prifysgolion Cymru yn arddangos ymchwil ac arloesed o'r radd flaenaf

Delwedd fwy wedi'i chlywed ac ysgwyddau o ddyn yn gwisgo sbectol ochr yn ochr â dau lun llai yn dangos dwy faner addurnedig.

18 Hydref 2023

Llyfrgell Glowyr De Cymru'n dathlu 50 mlynedd o dreftadaeth ddiwydiannol y rhanbarth

Llun grŵp o blant ysgol mewn gwisg ysgol gyda dwy oedolyn benywaidd yn y rhes gefn

17 Hydref 2023

Entrepreneuriaid y dyfodol yn cael help llaw diolch i bartneriaeth newydd

Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol

17 Hydref 2023

Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol 2023

Dr Zoe John yn dal ei gwobr, yn sefyll wrth ymyl cynrychiolydd o ACT.

17 Hydref 2023

Anrhydedd i ddarlithydd o Brifysgol Abertawe am ei chyfraniad at iechyd meddwl a lles yng Nghymru

Llun digidol o ddau berson mewn swyddfa.

16 Hydref 2023

Abertawe yw'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i ddatgelu polisi cadw hawliau i rymuso ymchwilwyr

Collage o luniau o ddigwyddiad dathlu 25 mlynedd y Ganolfan Eifftaidd.

13 Hydref 2023

Canolfan Eifftaidd Prifysgol Abertawe'n dathlu 25 mlynedd gyda digwyddiad arbennig i nodi'r achlysur

Grŵp o bobl yn cerdded ar hyd llwybr ger y môr

11 Hydref 2023

Rhowch eich troed gorau ymlaen ac ymunwch â thaith gerdded elusennol ar y traeth

Llun o logo Prifysgolion Santander.

10 Hydref 2023

Prifysgol Abertawe'n dathlu adnewyddu ei phartneriaeth â Phrifysgolion Santander

Dr Alexander Langlands mewn llun pen ac ysgwyddau yn gwisgo crys gwyn â streipiau tenau glas a het wellt gyda band brown o'i chwmpas.

10 Hydref 2023

Dyfarniad newydd i annog prosiect treftadaeth

Adeiladau Gweithredol ar gampws Prifysgol Abertawe, sy'n cynhyrchu, storio a rhyddhau eu gwres a'u trydan eu hunain.

9 Hydref 2023

Grant gwerth £5 miliwn i gyflymu'r SWITCH i Adeiladau Sero Net

Llun pen ac ysgwydd o ddyn barfog o flaen cwpwrdd llyfrau.

6 Hydref 2023

Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol yn cydnabod arbenigwr polisi cyffuriau

Menyw mewn masg wyneb

5 Hydref 2023

Astudiaeth Covid yn datgelu canfyddiadau allweddol a gwersi ar gyfer y dyfodol

Llaw yn dal potel o laeth fformiwla.

4 Hydref 2023

Astudiaeth newydd yn mynegi pryderon am beiriannau paratoi llaeth fformiwla i fabanod

Golwg o'r awyr o ardal arbrofi ALPHA. Cydnabyddiaeth Llun: © CERN, Julien Marius Ordan.

3 Hydref 2023

Cydweithrediad ALPHA yn cadarnhau bod gwrthfater yn disgyn yn yr un modd â mater