Mam yn dal baban newyddanedig yn ei breichiau

28 Ebrill 2023

Canolfan ymchwil Prifysgol Abertawe i arwain partneriaeth newydd gwerth £1.4m

Tri myfyriwr yn cynnal arbrawf gan ddefnyddio microsgop.

27 Ebrill 2023

Cynllun Gwyddoniaeth i Ysgolion Abertawe'n dathlu 10 mlynedd gyda gweithgareddau ar-lein am ddim

Llun o fenyw'n cydio mewn baban wrth iddynt gael eu hamgylchynu gan ddelweddau o bils a chapsiwlau meddygol.

27 Ebrill 2023

Galw am weithredu i gasglu data am fwydo ar y fron er mwyn mesur effaith meddyginiaethau

Grŵp o fyfyrwyr yn cerdded ar y traeth.

26 Ebrill 2023

Abertawe yw'r ddinas fwyaf diogel i fyfyrwyr yng Nghymru

Logo Cymdeithas Ddysgedig Cymru

25 Ebrill 2023

Cymdeithas Ddysgedig Cymru'n cyhoeddi pedwar Cymrawd Prifysgol Abertawe newydd

Llun grŵp o'r rhai a gymerodd ran yng nghystadleuaeth The Big Pitch a'r panel beirniadu.

24 Ebrill 2023

Cystadleuaeth Big Pitch Prifysgol Abertawe'n dathlu entrepreneuriaeth ac arloesedd ymysg myfyrwyr

Llun o bobl ifanc o'r frest i lawr yn chwarae pêl-droed ar gae awyr agored

24 Ebrill 2023

Arbenigwyr yn archwilio sut mae gweithgarwch corfforol yn newid bywydau

Menyw'n gwisgo mwgwd yn edrych yn drist drwy ffenestr ei chartref.

21 Ebrill 2023

Astudiaeth newydd: Dim tystiolaeth bod gwarchod wedi lleihau heintiadau COVID-19 yng Nghymru

Babŵn yn cael ei dacluso gan fabŵn llai yng nghanol ffordd. Credyd: Dr Charlotte Christensen

18 Ebrill 2023

Dysgu peirianyddol nodi ymddygiad tacluso cymdeithasol o signalau cyflymu mewn babŵns gwyllt

Menyw yn cario basged siopa yn eil rhewgell yr archfarchnad

14 Ebrill 2023

Ymchwilwyr yn datgelu sut gall yr economi sylfaenol hybu ffyniant Cymru

Gweithiwr meddygol yn Affrica islaw'r Sahara yn gwisgo sgrybs a ddosbarthwyd gan Inter Care. (Credyd: Inter Care)

14 Ebrill 2023

Prifysgol Abertawe'n rhoi iwnifformau nyrsys i sefydliadau meddygol ledled Affrica islaw'r Sahara

Delwedd loeren o Rewlif Pine Island, sy'n gyfrifol am chwarter y golled iâ o Antarctica.Lle mae'n cwrdd â'r cefnfor, mae'r tafod iâ'n 30km o led ac yn llifo dros 15 metr y dydd (lliwiau pinc i wyn).

13 Ebrill 2023

Fideo o'r Antarctig i ysgolion ar doddi iâ a lefel y môr yn codi'n ennill gwobr nodedig

Gwyddonydd gwrywaidd mewn labordy yn eistedd trwy ficrosgop

13 Ebrill 2023

Ymchwil y Brifysgol i ganser y prostad yn cael hwb gwerth £400,000

Graffigyn ymchwil feddygol: os bydd y canfyddiadau cychwynnol hyn yn berthnasol i bobl, gallent ryw ddydd gynnig ffordd o gyfyngu ar effeithiau niweidiol cyflyrau awtoimiwnedd.

12 Ebrill 2023

Melysydd artiffisial yn gallu lleihau ymateb imiwnyddol llygod i glefydau

Llun pen ac ysgwydd o ddyn yn gwenu mewn crys gwddf agored yn erbyn cefndir llwyd

5 Ebrill 2023

Grant yn hybu cenhadaeth ymchwilydd i archwilio niwed i'r nerfau yn yr ymennydd

Llun yn dangos dysgu peirianyddol, gyda llaw robot yn cyffwrdd â data deuol.

5 Ebrill 2023

Astudiaeth newydd yn dangos potensial dysgu peirianyddol i nodi pobl ag arthritis llidiol yn gynnar

Dau berson mewn sgwrwyr meddygol yn gwisgo clustffonau VR wrth ymyl delwedd o sgerbwd

3 Ebrill 2023

£900,000 o gyllid i ddatblygu hyfforddiant VR ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol