Pedwar o bobl ifanc yn eistedd o amgylch bwrdd mewn adeilad modern

29 Tachwedd 2023

Prifysgol Abertawe'n rhan o Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithasol newydd Cymru

Arwyddo'r siarter

22 Tachwedd 2023

Siarter i ddatblygu arloesi mewn gofal iechyd yng Nghymru

Llun o Nick Gliddon, Cyfarwyddwr Busnes Vodafone, ar y llwyfan yn y digwyddiad gyda'r Ysgrifennydd Hillary Clinton, y Cynghorydd Rob Stewart, Cadeirydd Cyd-bwyllgor Dinas-ranbarth Bae Abertawe, ac Andrea Dona, Cyfarwyddwr Rhwydwaith a Datblygu Vodafone.

21 Tachwedd 2023

Prifysgol Abertawe i ddatblygu'r labordy ymchwil ac arloesi byw cyntaf yn y byd

Betty Jahateh. Mae hi newydd gyflwyno ei gwaith ymchwil ym mhencadlys National Geographic yn Washington DC (de)

20 Tachwedd 2023

National Geographic yn dewis myfyriwr bioleg amgylcheddol Abertawe i ymuno â grŵp  Archwilwyr Ifanc

Llun allanol o adeilad uchel modern

20 Tachwedd 2023

Banc data o bwys byd-eang Prifysgol Abertawe'n ennill Gwobr Pen-blwydd y Frenhines

Chwech o bobl yn gwisgo siacedi llachar a hetiau caled y tu allan ar safle ar ben bryn

17 Tachwedd 2023

Y Brifysgol yn cytuno ar bartneriaeth ymchwil newydd â’r Ganolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd

Cyn-arlywydd yr Unol Daleithiau, Bill Clinton. yr Ysgrifennydd Hillary Clinton, y Prif Weinidog Mark Drakeford, yr Athro Paul Boyle Is-ganghellor

16 Tachwedd 2023

Ymweliad Hillary a Bill Clinton yn rhoi pwyslais ar arweinyddiaeth ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol

Dau ddyn yn eistedd gyda'i gilydd wrth fwrdd mewn ystafell

15 Tachwedd 2023

Astudiaeth fwyaf y byd o greithiau ar yr wyneb ac iechyd meddwl

Graffigyn yn dangos ffotograffau o'r Athro Olek Zienkiewicz a'r Athro Arglwydd Darzi o Denham OM KBE PC FRS.

14 Tachwedd 2023

Darlith Zienkiewicz flynyddol Prifysgol Abertawe

Dr Kenneth Griffin, Curadur y Ganolfan Eifftaidd yn sefydlu cast plaster sylfaen y cerflun o Djedhor.

14 Tachwedd 2023

Golwg cyntaf: Arteffactau o'r Hen Aifft yn dod i Gymru mewn astudiaeth newydd

Dyn yn tylino troed noeth

14 Tachwedd 2023

Modiwl newydd ar ap yn rhoi cymorth ychwanegol hollbwysig i bobl â diabetes wrth ofalu am eu traed

Dyn ifanc yn defnyddio gluniadur yn ei ystafell wely tywyll

13 Tachwedd 2023

Astudiaeth arloesol yn datgelu seicoleg canfod cariad incels

Laura Hughes-Dowdle (chwith), Caitlin Tanner (canol), Jason Pitt (de)

10 Tachwedd 2023

Bydd ymchwil i ddiabetes, mawndiroedd a chefnogi nyrsys byddar yn elwa o ddyfarniadau Cwmni’r Lifra

Yr Athro Tom Crick

8 Tachwedd 2023

Arbenigwr blaenllaw ym maes addysg ddigidol yn ennill Medal Lovelace uchel ei bri

Yr Athro Judith Lamie a rhai o raddedigion Prifysgol Abertawe yn y derbyniad i gyn-fyfyrwyr yn Shanghai.

8 Tachwedd 2023

Prifysgol Abertawe'n helpu i gryfhau cysylltiadau academaidd rhwng y DU a Tsieina

Mae academydd o Abertawe'n gwahodd cyfraniadau i helpu gwaith grŵp arbenigol sydd am i Gymru gyrraedd y targed sero net erbyn 2035 yn hytrach na 2050.

2 Tachwedd 2023

Addysg, swyddi a gwaith yn 2035 – grŵp Cymru Sero Net yn galw am fewnbwn arbenigol

Plant yn chwarae: Cyflwynodd tri ymchwilydd i weithgarwch corfforol ac iechyd plant eu gwaith mewn cynhadledd ryngwladol fawr a gynhaliwyd gan Brifysgol Abertawe, gyda chefnogaeth dyfarniadau gan Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru.

2 Tachwedd 2023

Dyfarniadau gan Gwmni Lifrai yn cefnogi ymchwil i iechyd plant

Person yn sefyll o flaen wal yn gwisgo sbectol dywyll

2 Tachwedd 2023

Astudiaeth yn archwilio effaith lethol unigrwydd ar bobl awtistig

Maisie Edwards

1 Tachwedd 2023

Dyfarnu Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi 2023 i Maisie Edwards