Mynediad i`n holl wybodaeth ac adnoddau

                                

B
Anabledd@BywydCampws Beth sy’n digwydd nesaf (ar ôl gwneud cais)
Arian@BywydCampws BywydCampws
Anwedd a Llwydni Bwcio Gwesty yn Abertawe
C D
Canllaw Gwyrdd (PC.05) Datganiad Diogelwch tân
Cipolwg ar ein Preswylfeydd Diwrnod Agored Llety
Côd Llety Myfyrwyr UUK Dyddodion: (Gweler becyn: Anwedd a Llwydni)
Cofrestru, Cyrraedd a Sefydlu  
Crynodeb o'n Llety  E
Cymhwysedd am Lety
 E-ffurflenni
Cymorth i Bobl Ifanc â Phrofiad o Ofal
 
Cymry Cymraeg  
Cwestiynau Cyffredin
 
F a Ff G
Fideos Llety  Gwarantau a Chymhwysedd
Ffioedd Llety  Gweithdrefn Gwyn
  Gwneud Cais am Lety
  Gwybodaeth am Adael
  Gwybodaeth Arlwyo
  Gwybodaeth am deithio
  Gwybodaeth i Rieni/Gwarcheidwaid
  Grwpiau Facebook
  Y Ganolfan Iechyd
 

Gwybodaeth i Breswylwyr - Campws Parc Singleton

   
L M
Llety ar Gampws Singleton Mapiau a chyfeiriadau
Llety Campws y Bae Myfyrwyr Meddygaeth
Llety Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan Myfyrwyr Rhyngwladol
Llety Tŷ Beck Myfyrwyr Ymweld a Chyfnewid
Llety Haf a Byr-dymor MyUniHub
P R
Polisïau a Gweithdrefnau Rhestr Gwely a Brecwast
Polisi Rheoli Dyled Rhyngwladol@BywydCampws

Paratoi at gyrraedd

Rhyngrwyd Ddiwifr ar gyfer Myfyrwyr
Parcio Rhyngrwyd Ddiwifr ar gyfer Ymwelwyr
  Rheolau a gweithdrefnau
  Rhwydwaith Preswylwyr
S T
Siaradwyr Cymraeg Telecare Cymraeg
Storfa Ddogfennau Trwyddedau Teledu
Symud ystafelloedd  
U Y 
Unibus Ymweld â Bae Abertawe
  Ystafelloedd Dangos
  Yswiriant
  Ymgeisio am Lety

 

Cyfathrebu`n glir

Rydym yn frwdfrydig ynghylch darparu gwybodaeth glir drwy gydol y broses llety. Rydym yn diweddaru ein gwefan a'n dulliau cyfathrebu yn rheolaidd yn dilyn ymholiadau ac adborth. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, byddem yn wir yn gwerthfawrogi eich adborth: Cliciwch yma i roi eich adborth cyfathrebu i ni