Cofrestru a Sefydlu

Sut ydw i'n cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe?

Bydd y tudalennau hyn yn eich tywys trwy gofrestru ac ymsefydlu, gyda dolenni i wybodaeth ychwanegol am groeso a chyrraedd a allai fod yn ddefnyddiol wrth i chi ddechrau'ch gyrfa academaidd.

Amserlen

 • 2-15 Medi Cofrestru a Digwyddiadau Cynnar- Cofrestru ar gyfer DACE, LPC/GDL, Ffisioleg Cardiaidd, Ffisioleg Anadlu a Chwsg, Awdioleg, Meddygaeth Niwclear, Ffiseg Radiotherapi, FFiseg Ymbelydredd a Newroffisioleg, Bydwreigiaeth, Parameddyg, Nyrsio, myfyrwyr ymweld/gyfnewid
 • 16-27 Medi Cofrestru ar gyfer y mwyafrif o fyfyrwyr sy'n dechrau ar gyrsiau rhwng yr 20fed o Fedi a'r 1af o Hydref. Sylwch taw'r dyddiad olaf ar gyfer eich derbyn yw'r 14eg o Hydref.
  - Cofrestru i fyfyrwyr newydd
  - Cofrestru i fyfyrwyr sy'n parhau
 • 20-27 Medi Yr Wythnos Groeso
  - Cyrraedd ar gyfer Llety a chasglu allweddi 
  - Anwythiad eich Coleg, cwrdd â'ch cyd-fyfyrwyr a staff yn eich Coleg Academaidd
  - Ffair y Glas a digwyddiadau a drefnir gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe
 • 30 Medi dysgu ac addysgu a dyddiadau tymor a semester
 • Digwyddiadau cofrestru arall ar gyfer ymchwil a chyrsiau sy'n dechrau ym mis Tachwedd, Rhagfyr neu Ionaw-Awst