Cofrestru a Sefydlu

Sut ydw i'n cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe?

Bydd y tudalennau hyn yn eich tywys trwy gofrestru ac ymsefydlu, gyda dolenni i wybodaeth ychwanegol am groeso a chyrraedd a allai fod yn ddefnyddiol wrth i chi ddechrau'ch gyrfa academaidd.

Amserlen 2018

DyddiadDigwyddiadGwybodaeth am y Digwyddiad
1-15 Medi Cofrestru'n gynnar (1) Digwyddiadau cofrestru cynnar 
17-28 Medi Cofrestru (2) Cofrestru i Fyfyrwyr Newydd
Cofrestru i Fyfyrwyr sy'n Parhau
21-23 Medi Cyrraedd eich Llety Croeso i Fyfyrwyr Newydd Paratoadau ar gyfer cyrraedd a chasglu allweddi
Digwyddiadau croeso ac ymgyfarwyddo
24-28 Medi Ymsefydlu yn y Colegau Colegau Academaidd
24 Medi
26 Medi
Ffair y Glas, Campws y Bae
Ffair y Glas, Campws Parc Singleton
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe
1 Hydref Dysgu ac Addysgu
Dyddiadau Tymhorau a Semestrau
Ionawr - Awst Cofrestru arall (3)  Digwyddiadau cofrestru eraill 

(1) Ar gyfer myfyrwyr AABO, LPC/GDL, Ffisioleg Gardiaidd, Ffisioleg Resbiradol a Chwsg, Clywedeg, Meddygaeth Niwclear, Ffiseg Radiotherapi, Ffiseg Ymbelydredd a Niwroffisioleg, Bydwreigiaeth, Parafeddygaeth, Nyrsio neu fyfyrwyr gwadd neu gyfnewid. 
(2) Cofrestru ar gyfer y rhan fwyaf o fyfyrwyr ar gyrsiau sy'n dechrau rhwng 21 Medi a 1 Hydref. Sylwer eich dyddiad derbyn hwyraf fydd 15 Hydref 
(3) Cofrestru ar gyfer ymchwil a chyrsiau eraill sy'n dechrau rhwng Ionawr-Awst