Gwarantau a chymhwyso

Categori`r myfriwr

Eich categori:

 Israddedig (Y Flwyddyn Gyntaf)

o  Golyga hyn nad ydych wedi astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn flaenorol.

Dychwelydd/ Parhawr(2il, 3ydd Flwyddyn ayyb.)

o  Wedi astudio`n flaenorol/ neu wedi byw yn Abertawe`n flaenorol.

Ôl-raddedigion (Cyrsiau Meistr/ Myfyrwyr PhD)

o  Newydd ac yn dychwelyd i barhau astudio.

Cyrsiau Gwyddorau Meddygol (Nyrsio, Bydwreigiaeth ayyb.,)

o  Os wyt yn astudio cwrs meddygol, naill ai drwy`r Coleg Gwyddorau Dynol neu`r Ysgol Feddygol, efallai y byddi ar gwrs o Hyd Ansafonol:

Arall/ Rhan o Flwyddyn, Cyfnewid ayyb.

o  Myfyriwr yn astudio dramor neu yn ymweld o Brifysgol arall.

 

Israddedigion y flwyddyn gyntaf

Rydych yn sicr o gael lle ar gyfer y Flwyddyn Academaidd nesaf os:

1. Ydych wedi dewis Abertawe fel eich dewis cyntaf ac

2. Rydych wedi ymgeisio ar gyfer llety erbyn y 30ain o Fehefin ac

3. Rydych wedi cadarnhau eich bod wedi derbyn eich lle i astudio erbyn Awst yr 20fed

Mae`r cadarnhad o le ar gyfer ystafell mewn llety, NID YDYM YN CADARNHAU ystafelloedd penodol, blociau neu safleoedd llety penodol.

Golyga hyn er mwyn bod yn sicr o le mewn llety rhaid i chi fod yn astudio`n llawn amser, cwrdd â gofynion o Abertawe a cheisio am lety erbyn Mehefin y 30ain.

  • Nid yw hyn yn berthnasol i geisiadau Yswiriant, Clirio a cheisiadau hwyr.

Rydym yn ceisio estyn hyn i Fyfyrwyr wrth gefn a Chlirio os gallwn.

Mae ceisiadau a dderbynnir ar ôl Mehefin y 30ain yn cael eu neilltuo fesul dyddiad ynghyd â cheisiadau myfyrwyr Yswiriant a Chlirio.

Mae rhai mannau llety yn boblogaidd iawn ac mae galw mawr amdanynt ac o ganlyniad nid ydym yn gallu sicrhau lle mewn llety penodol.

 

Cynnig i astudio a gynhelir

Math o gynnig

Pendant diamod

Mae gennyt hawl i astudio heb amodau`n gysylltiedig.

Pendant amodol

Mae angen i ti gyrraedd  yr amodau yn dy lythyr cynnig, megis canlyniadau arholiadau ayyb 

Wrth gefn

Abertawe yw dy ail ddewis o Brifysgol

Clirio

Rwyt ti`n dod Trwy Broses Clirio UCAS

Sylfaen, Cyfnewid

Graddau Anghyflawn

 

Myfyrwyr Ol-radd

Mae blaenoriaeth ar gyfer lletywyr y Brifysgol yn cael eu rhoi i fyfyrwyr Ôl-radd Rhyngwladol

  • Mae holl fyfyrwyr Ôl-radd rhyngwladol yn gymwys am lety Prifysgol

Myfyrwyr Ôl-radd Prydeinig

  • Mi fydd gennym rai ystafelloedd ar gael yn y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr Ôl-radd Prydeinig. Yn ogystal, mae Gwasanaeth Llety Myfyrwyr (SAS) yn cefnogi myfyrwyr Ôl-radd i ganfod tai yn y sector breifat.
  • Am fwy o wybodaeth ar gyfer canfod llety yn y sector preifat gweler Gwasanaeth Llety`r Myfyrwyr 

 

Gweler ein Polisi Neilltuo Llety.

 

Cais ar ôl Mehefin y 30ain

  • Fel dewis wrth gefn, Clirio neu gais hwyr, efallai bydd llety gennym o hyd ac mi fyddwn yn dosbarthu yn ôl ein polisi dosbarthu.
  • Gweler ein: Rheoliadau a Llyfrynnau  am fwy o wybodaeth am ein polisïau a gweithdrefnau.
  • Petawn ni`n methu darparu llety i ymgeiswyr hwyr byddwn yn cynnal Ffair Tai lle gall myfyrwyr gael cymorth i ganfod llety yn y sector preifat.