Myfyriwr gwrywaidd yn eistedd wrth ei ddesg llety

 

Gwella'ch cyflogadwyedd ac arbed arian

 • Dewis byw mewn ystafell ddangos i gael profiad hanfodol trwy weithio ar ddigwyddiadau'r brifysgol
 • Derbyn ad-daliad o £75 o'ch ffioedd preswyl ar ddiwedd y flwyddyn
 • Neilltuir ystafelloedd ar gyfer myfyrwyr sydd am fod yn rhan o'n diwrnodau agored
 • Cyfarch ymwelwyr a dangos eich llety iddynt
 • Mae'r ystafelloedd mewn fflatiau en suite dynodedig ym Mhreswylfeydd Campws Singleton, Campws y Bae a Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan
 • Cael glanhau ychwanegol cyn dyddiadau dangos a drefnir ymlaen llaw

Eich rôl

 • Oddeutu 12 digwyddiad y flwyddyn rhwng mis Hydref a mis Ebrill
 • Croesawu ymwelwyr i'ch llety
 • Siarad am eich profiad
 • Rheoli ymweliadau i'r preswylfeydd a theithiau o gwmpas y campws ar ddyddiau'r digwyddiadau

Am ragor o fanylion am y rôl hon, anfonwch neges e-bost at Wasanaethau Preswyl yn accommodation@abertawe.ac.uk.

I gyflwyno cais, nodwch eich diddordeb yn adran Gwybodaeth Ychwanegol eich cais am lety. 

 

Fel diolch:

 1. Ar orffen eich ymweliadau a gynlluniwyd, cewch eich credydu £75.00. Caiff hyn ei ddisgowntio o ffioedd y tymor terfynol.
 2. Mi fydd eich fflat yn cael ei lanhau yn fwy ar gyfer y Diwrnodau Agored.
  1. Mi fyddwn hefyd yn hapus i ddarparu geirda ar eich cyfer.
 3. Os ydych yn gyson yn methu ymrwymo i'r cynllun yn llawn, yn anffodus, mae’n bosib y gwnawn ni ofyn i chi drosglwyddo llety.

Eich argaeledd:

 1. Mi fydd angen i chi fod ar gael ar gyfer diwrnodau ymweld fel yr amserlennir chi i wneud hyn *.
 2. Mae’n bwysig i ymateb i e-byst yn ymwneud a’ch argaeledd a chyfranogiad pan gewch eich promptio i wneud hyn ar gyfer digwyddiadau rydych wedi ymrwymo iddynt.
 3. Mi fyddwch yn derbyn rhestr o ddyddiadau ymweld, amseroedd ac amserlen **. Ni fyddwch yn cael eich gofyn i wneud pob dyddiad, ond mi fydd angen i chi wneud nodyn yn eich dyddiadur fel eich bod yn ymwybodol ohonynt i wybod pryd dylech fod ar gael. Rydym yn gwneud ein gorau i amrywio fflatiau’n gyson.

 

 

Bydd gofyn i chi wneud:

6 x Diwrnod Agored fel arfer 2 yn Hydref a Thachwedd a 4 x Gwanwyn hyd nes Mehefin.