Mae yna fannau Astudio/CP ar gael i'w harchebu yn Llyfrgell Parc Singleton a Llyfrgell y Bae.

Diweddariad: Sylwer, nid yw ystafelloedd cyfrifiadur 311a, 311f a 401b yn Llyfrgell Parc Singleton ar gael ar hyn o bryd oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol brys ar y systemau awyru. Mae ystafell 302c dal i fod ar gael i'w archebu. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Mannau Astudio/CP Cyffredinol: Mae'r rhain ar gael i'n holl fyfyrwyr. Cewch archebu un cyfnod o dair awr yr wythnos yn unig, a gallwch archebu hyd at ddwy wythnos o flaen llaw.

Mannau CP Ôl-raddedig (Ystafell 401D yn Llyfrgell Parc Singleton): Gall y mannau yn yr ystafell hon cael eu harchebu gan fyfyrwyr ôl-raddedig yn unig. Gall pob man CP Ôl-raddedig cael ei archebu am un cyfnod o 8 awr yr wythnos o 9yb - 5yp, Dydd Llun i Ddydd Gwener. Gallwch archebu lleoedd hyd at ddwy wythnos o flaen llaw.

  • Mae gan Lyfrgell Parc Singleton pedwar ystafell astudio grŵp, ar gyfer defnydd gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn unig. Maent wedi'u lleoli yng nghanol y Neuadd Astudio ar lefel 3. Mae yna le ym mhob ystafell i chwech o bobl. Mae’n rhaid i archebion fod ar gyfer grwpiau o 2 neu fwy o fyfyrwyr ac am gyfnod hiraf o 2 awr. Cewch archebu un cyfnod o ddwy awr y dydd yn unig.
  • Gallwch archebu ystafell hyd at ddwy wythnos o flaen llaw. Mae archebu’n cael ei wneud mewn sesiynau 30 munud o hyd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis yr holl amseroedd sydd angen arnoch os ydych yn archebu ar-lein. Byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau pan fydd eich archeb wedi’i gwblhau. Dylech gadw'r e-bost hwn fel prawf o'ch archeb.
  • Byddwch yn ymwybodol y gallwch glywed sŵn o'r tu allan pan fyddwch yn y podiau astudio.
  • Mae yna sgrin ym mhob ystafell (lle gallwch blygio’ch dyfais/dyfeisiau i mewn).

Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n defnyddio’r ardaloedd astudio a archebir lynu wrth Reoliadau Iechyd a Diogelwch er mwyn diogelu eu hunain a phobl eraill rhag Covid-19: 

  • Gwisgo gorchudd wyneb ar bob adeg pan fyddwch chi yn y Llyfrgell 
  • Parchu’r rheol o gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr 
  • Glanhau ardaloedd gwaith a chyfarpar cyn eu defnyddio ac ar ôl eu defnyddio 
  • Golchi eich dwylo a defnyddio hylif diheintio dwylo yn rheolaidd  

Dylai holl ymholiadau gael ei wneud yn bersonol wrth y Ddesg Wybodaeth neu drwy e-bostio customerservice@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio (01792) 295500. Yn yr achos fod y Ddesg Gwybodaeth ar gau, siaradwch ag aelod o staff ar y Ddesg Diogelwch.