Pa fath o Fannau Astudio sydd ar gael?

Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n defnyddio’r ardaloedd astudio a archebir lynu wrth Reoliadau Iechyd a Diogelwch er mwyn diogelu eu hunain a phobl eraill rhag Covid-19: 

  • Gwisgo gorchudd wyneb ar bob adeg pan fyddwch chi yn y Llyfrgell 
  • Parchu’r rheol o gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr 
  • Glanhau ardaloedd gwaith a chyfarpar cyn eu defnyddio ac ar ôl eu defnyddio 
  • Golchi eich dwylo a defnyddio hylif diheintio dwylo yn rheolaidd  
Myfyriwr yn eistedd wrth fan astudio gan wisgo mwgwd