Sut i gysylltu â Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe

Gwerthfawrogwn gadw mewn cyswllt a chi! Gallech ein ffonio neu ein he-bostio gyda'ch ymholiadau, sylwadau neu awgrymiadau.

Ffôn: +44 (0)1792 (60)6400

E-bostiwch Dîm Llyfrgell MyUni

Lleoliadau a manylion cyswllt Llyfrgelloedd penodol

Rydym yn croesawu'ch adborth er mwyn ein helpu ni i wella'n wasanaethau yn gyson. Mae yna groeso i chi gysylltu â ni ynglŷn ag unrhyw agwedd o'n wasanaethau.

Ymholiadau ynglŷn ag adnoddau electroneg y llyfrgell

Rhowch wybod am unrhyw broblemau neu ymholiadau am gael mynediad i e-adnoddau’r llyfrgell (megis e-lyfrau, e-gyfnodolion a chronfeydd data’r llyfrgell), iFind (catalog y llyfrgell) neu iFind Reading (gwasanaeth rhestrau darllen y brifysgol), hunanwasanaeth neu hunanddychwelyd, neu Fynediad Agored drwy gofnodi galwad gyda Desg Wasanaeth y Llyfrgell.

Ymholiadau Cymorth TG

Bellach mae yna dîm newydd rheng flaen ar gyfer Gwasanaethau TG. Am gymorth gydag ymholiadau TG, cofnodwch alwad trwy'r porth ServiceNow os gwelwch yn dda.

Sgwrs Fyw Tîm Llyfrgell MyUni

Defnyddiwch y ffenestr sgwrsio fyw isod i sgwrsio â thîm Llyfrgell MyUni yn ystod ein horiau cymorth. Gallwch chi sgwrsio â ni trwy deipio yn y ffenestr sgwrsio neu wyneb yn wyneb trwy alwad Zoom - rhowch wybod i ni yn y sgwrs os hoffech chi barhau dros Zoom.

 

Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd

A oes angen cymorth pwnc arnoch gan Lyfrgellydd? 

Holwch Lyfrgellydd trwy'r ffenestr sgwrsio fyw isod!