Coronafeirws: y diweddaraf

Darganfyddwch mwy am sut y gall y tîm Gwasanaeth Cwsmer eich helpu

Llun o'r tîm Gwasanaeth Cwsmer

Sut all y Tîm Gwasanaeth Cwsmer eich helpu chi?

Mae'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer yn darparu cymorth gyda, ac yn uwch gyfeirio, pob ymholiad Llyfrgell, TG a SEA (cyflogadwyedd). Mae'r tîm yn gweithio ar y Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd Parc Singleton a'r Bae.

Sylwer bod y Llyfrgelloedd ar gau ar hyn o bryd, ond mae cymorth ar gael ar-lein o 8yb-8yh pob dydd drwy e-bostio Gwasanaethau Cwsmer a thrwy'r Ddesg Gymorth ar-lein.

Diweddariad i'r oriau cymorth ar-lein dros Ŵyl Banc y Gwanwyn:

Bydd cymorth ar-lein ar gyfer Gwasanaethau Llyfrgell a TG ar gau am Ŵyl y Banc Dydd Llun 25ain Mai, o 6yp Dydd Sul 24ain Mai tan 8yb Dydd Mawrth 26ain Mai 2020. Byddwn yn ateb unrhyw ymholiadau a derbyniwyd trwy e-bost neu'r Ddesg Gymorth yn ystod y cyfnod hwn mor gynted â phosib pan fyddwn yn ailagor.

Cysylltwch â ni i gael cymorth a chyngor TG

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Mae'r Llyfrgelloedd ar gau ar hyn o bryd, ond mae cymorth ar gael ar-lein o 8yb-8yh pob dydd drwy e-bostio Gwasanaethau Cwsmer a thrwy'r Ddesg Gymorth ar-lein.

Sylwer, mae'r Ddesg Gymorth ar-lein ar gael i staff a myfyrwyr presennol yn unig.

Beth y rydym yn ei wneud

Gall y Tîm Gwasanaeth Cwsmer helpu gyda'r canlynol:

 • Cysylltu â Wi-Fi Prifysgol Abertawe
 • Gallwch ddod â'ch dyfais eich hun i glinigau cysylltu
 • Gosod eich e-bost Prifysgol Abertawe ar eich dyfeisiau
 • Benthyca gliniaduron
 • Benthyca disgiau neu ffyn USB gosod SPSS, NVivo a Mathematica
 • Gwasanaethau argraffu, llungopïo a sganio
 • Cyfeirio pobl at arweiniad priodol ar gyfer cymwysiadau MS Office a rhaglenni meddalwedd eraill
 • Cyngor ar ddiogelwch cyfrineiriau a diogelwch gwybodaeth
 • Cymorth mewn perthynas ag adfer data a chael gwared ar firysau

Tra bod adeiladau dal i fod ar gau, ni fydd rhai gwasanaethau ar gael neu bydd gennym drefniadau eraill mewn lle. Os oes angen unrhyw cymorth neu eglurhad pellach arnoch, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmer os gwelwch yn dda.

Am amodau a thelerau, gweler ein Polisi darparu cymorth TG Rheng Flaen: Frontline IT support provision policy (Sylwer nad oes fersiwn Cymraeg o’r ddogfen hwn ar gael ar hyn o bryd.)

Ymholiadau Cymorth Clyweled

Sylwch fod cymorth ar gyfer cyfleusterau dysgu ac addysgu yn cael ei ddarparu gan y Tîm Cymorth Clyweled. Os oes gennych ymholiad ynghylch cyfarpar clyweled y Brifysgol, cysylltwch â Chymorth Clyweled:

 • Os nad yw'r ymholiad yn un brys, e-bostiwch y Tîm Cymorth Clyweled 
 • Os oes gennych ymholiad brys, ffoniwch: Est. 4000