Darganfyddwch mwy am sut y gall y tîm Gwasanaeth Cwsmer eich helpu

Llun o'r tîm Gwasanaeth Cwsmer

Y Tîm Gwasanaeth Cwsmer

Mae'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer yn darparu cymorth gyda, ac yn uwch gyfeirio, pob ymholiad Llyfrgell, TG ac SEA (cyflogadwyedd).

Mae'r tîm yn gweithio ar y Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd Parc Singleton a'r Bae.

Mae adeiladau’r Llyfrgelloedd Singleton a'r Bae ar agor 24 awr y diwrnod, ac eithrio Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, a Dydd Calan.

Yn ystod adeg y tymor, mae cymorth ar gael:

 • Dydd Llun i Ddydd Gwener: 8yb – 12 canol nos
 • Dydd Sadwrn i Ddydd Sul: 10yb – 12 canol nos

Os oes angen uwch gyfeirio eich ymholiad i dîm Gwasanaethau TG, nodwch mai eu horiau gweithio craidd yw 8:30yb – 4.30yp, dydd Llun i ddydd Gwener.

Y tu allan i amser tymor, bydd yr oriau pan fydd staff ar ddyletswydd ar y desgiau'n amrywio, felly gwiriwch ein tudalennau gwe am yr wybodaeth ddiweddaraf am oriau agor Llyfrgell Parc Singleton a Llyfrgell y Bae os gwelwch yn dda.

Cysylltwch â ni i gael cymorth a chyngor TG

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

 • Yn bersonol: Mae croeso i bawb alw heibio Desgiau Gwybodaeth y Llyfrgelloedd
 • Ffôn: 01792 (29) 5500
 • E-bost: E-bostiwch y Tîm Gwasanaeth Cwsmer
 • Cerdyn Awgrymiadau: Drwy lenwi Cerdyn Awgrymiadau yn un o'r llyfrgelloedd
 • Cyfryngau Cymdeithasol: Cysylltu trwy @SwanseaUniLib ar Facebook neu Drydar
 • Desg Gymorth ar-lein: cysylltwch â ni trwy'r Ddesg Gymorth ar-lein

Sylwer, mae'r Ddesg Gymorth ar-lein ar gael i staff a myfyrwyr presennol yn unig.

Beth y rydym yn ei wneud

Gall y Tîm Gwasanaeth Cwsmer helpu gyda'r canlynol:

 • Cysylltu â Wi-Fi Prifysgol Abertawe
 • Gallwch ddod â'ch dyfais eich hun i glinigau cysylltu
 • Gosod eich e-bost Prifysgol Abertawe ar eich dyfeisiau
 • Benthyca gliniaduron
 • Benthyca disgiau neu ffyn USB gosod SPSS, NVivo a Mathematica
 • Gwasanaethau argraffu, llungopïo a sganio
 • Cyfeirio pobl at arweiniad priodol ar gyfer cymwysiadau MS Office a rhaglenni meddalwedd eraill
 • Cyngor ar ddiogelwch cyfrineiriau a diogelwch gwybodaeth
 • Cymorth mewn perthynas ag adfer data a chael gwared ar firysau

Am amodau a thelerau, gweler ein Polisi darparu cymorth TG Rheng Flaen: Frontline IT support provision policy (Dogfen sy'n aros am gyfieithiad)

 

Ymholiadau Cymorth Clyweled

Sylwch fod cymorth ar gyfer cyfleusterau dysgu ac addysgu yn cael ei ddarparu gan y Tîm Cymorth Clyweled. Os oes gennych ymholiad ynghylch cyfarpar clyweled y Brifysgol, cysylltwch â Chymorth Clyweled:

 • Os nad yw'r ymholiad yn un brys, e-bostiwch y Tîm Cymorth Clyweled 
 • Os oes gennych ymholiad brys, ffoniwch: Est. 4000