Y pethau pwysig sydd angen i chi wybod am Bentref y Myfyrwyr Hendrefoelan

 Mae pentref myfyrwyr Hendrefoelan hefyd yn cael ei adnabod fel HSV neu ' Y Pentref ', y safle preswylfa fawr oddi ar y campws hwn yw'r gorlif ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio ar gampws Parc Singleton, ond sydd hefyd yn ddewis cyntaf poblogaidd oherwydd ei awyrgylch cost isel a chymdeithasol.

Mae'r pentref o fewn pellter cerdded i siopau, banciau a siopau cludfwyd ac mae ganddo ei siop hwylustod, golchdy ac ardaloedd barbeciw.

Lleolir dwy filltir o gampws Parc Singleton (tua 30 munud o daith gerdded). Mae preswylwyr HSV yn derbyn tocyn bws am ddim ar gyfer y flwyddyn academaidd (sy'n costio £300 fel arfer). Mae gwasanaethau bws yn rhedeg yn rheolaidd i'r ddau gampws a chanol y ddinas.

 Gwnewch eich ystafell yn gartref trwy ddilyn ein cyngor ar gyfer addurno eich ystafell ar gyllideb sy’n fyfyrwyr-gyfeillgar!