Cymry Cymraeg

Llety i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Mae Prifysgol Abertawe yn awyddus i gefnogi ei chymuned gref o siaradwyr Cymraeg. O ganlyniad, mae dwy neuadd cyfrwng Cymraeg ar gyfer siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr Cymraeg wedi cael eu darparu sef Neuadd Preseli ar Gampws Singleton a Neuadd Emlyn ar Gampws y Bae

Darperir llety en suite a hunanarlwyo gyda gofodau cymdeithasu yn y neuaddau hyn. Gallwch logi’r llety am gyfnod o 40 wythnos.

Pam dewis Llety ar gyfer siaradwyr Cymraeg?

O ddewis llety mewn neuadd Gymraeg byddi yng nghanol bwrlwm bywyd prifysgol, ac yn rhan o gymuned glos gyda Chymry eraill - y dewis perffaith i dy helpu i ymgartrefu’n gyflym. Mae neuaddau Preseli ac Emlyn yn cynnig llety en suite ac hunanarlwyo gyda gofodau cymdeithasu.  

Pam dewis lletya gyda siaradwyr Cymraeg eraill?

  • Naws gartrefol i’r neuadd
  • Cyfle i fod yn rhan o gymuned glos a chefnogol
  • Byw a chymdeithasu yn y Gymraeg
  • Cyfle i fanteisio’n llawn ar ystod eang o weithgareddau addysgiadol a chymdeithasol iaith Gymraeg.

Mae pob myfyriwr sy'n dychwelyd hefyd yn gymwys i wneud cais am y llety hwn.

Sut i wneud cais am y Llety ar gyfer siaradwyr Cymraeg?

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw nodi ar eich ffurflen gais eich bod yn dymuno byw gyda myfyrwyr eraill sy'n siarad Cymraeg drwy dicio'r opsiwn hwn ac fe wnawn ni gynnig llety i chi ar y campws lle byddwch chi'n astudio.

 

"O brofiad, mae byw mewn llety Cymraeg wedi hwyluso’r broses o ddod i ‘nabod pawb, mae’n wych gallu siarad Cymraeg heb ofidio am adael unrhyw un allan. O fewn dim o dro roedd pawb yn dod ymlaen yn dda gyda rhywbeth mewn cyffredin. Mae’n rhoi cyfle i chi barhau gyda chymdeithas Cymraeg ac yn rhoi ymdeimlad o gymuned. I fi, roedd byw mewn llety Cymraeg wedi sicrhau mod i’n gwneud ffrindiau yn hawdd a dod i adnabod y Brifysgol a’r ddinas."

Tomos Watson, Swyddog Iaith Gymraeg Undeb y Myfyrwyr

 

Gwybodaeth pellach am y Neuaddau Preswyl

Am fwy o wybodaeth gweler;