Cymry Cymraeg

Cymry Cymraeg

 Os ydych yn siarad Cymraeg, mae gennym lety penodol i siaradwyr Cymraeg fyw gyda'i gilydd yn neuadd breswyl Penmaen ar Gampws Parc Singleton. Mae hyn yn cynnig llety hunanarlwyo gydag en suite ar gontract 40 wythnos.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw nodi ar eich ffurflen gais eich bod yn dymuno byw gyda myfyrwyr eraill sy'n siarad Cymraeg.

Yn ogystal, caiff myfyrwyr sy'n dychwelyd i'r Brifysgol ymgeisio i fyw gyda siaradwyr Cymraeg eraill.

Os ydych yn dymuno byw ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoilan, mae llety wedi'i neilltuo i siaradwyr Cymraeg yno hefyd. Am ragor o wybodaeth, ewch i Bentref Myfyrwyr Hendrefoilan.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach am ein Preswylfeydd ar Gampws Parc Singleton.