Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Yr Athro Amy Brown

20 Rhagfyr 2019

Cyhoeddi llyfr testun newydd ar fwydo ar y fron

Arwydd toiled yn y maes awyr

20 Rhagfyr 2019

Gall gwerthoedd iechyd cleifion effeithio ar driniaeth llawr y pelfis

Prifysgol Abertawe yn dathlu graddedigion gradd-brentisiaethau cyntaf Cymru

20 Rhagfyr 2019

Prifysgol Abertawe yn dathlu graddedigion gradd-brentisiaethau cyntaf Cymru

Jean-Louis Button (canol), myfyriwr y Brifysgol a threfnydd y digwyddiad

20 Rhagfyr 2019

Myfyrwyr yn plannu 800 o goed newydd ar Fynydd Cilfái

Creigres cwrel

18 Rhagfyr 2019

Ymchwil yn datgelu y gall gweithredu cymunedol cadarnhaol helpu iechyd riffiau cwrel

Myfyriwr yn llwyddo i ennill gradd Meistr ar ôl goresgyn problemau iechyd a newidiodd ei fywyd

18 Rhagfyr 2019

Myfyriwr yn llwyddo i ennill gradd Meistr ar ôl goresgyn problemau iechyd a newidiodd ei fywyd

Mae Prifysgol Abertawe yn falch o gyhoeddi bod Mr Bleddyn Phillips wedi'i benodi'n Gadeirydd newydd y Cyngor.

18 Rhagfyr 2019

Prifysgol Abertawe yn penodi Cadeirydd corff llywodraethu newydd

Logo Gwobr Dylan Thomas

18 Rhagfyr 2019

Cyhoeddi beirniaid Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe 2019

Mam yn ennill brwydr dros ei theulu a gradd yn y gyfraith

17 Rhagfyr 2019

Mam yn ennill brwydr dros ei theulu a gradd yn y gyfraith

Menyw ifanc yn ysgrifennu wrth ddesg

16 Rhagfyr 2019

Astudiaeth yn datgelu ffyrdd i helpu atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc

Bywyd newydd graddedig nyrsio ar ôl ennill brwydr â chyffuriau

16 Rhagfyr 2019

Bywyd newydd graddedig nyrsio ar ôl ennill brwydr â chyffuriau

John a Diana Lomex yn rhannu eu hatgofion o’u cyfnod ym Mhrifysgol Abertawe.

12 Rhagfyr 2019

Pam mae prifysgol yn dal lle arbennig yng nghalonnau cwpl

Dysgu yn yr awr agored - blant o Ysgol Crwys

12 Rhagfyr 2019

Mae dysgu yn yr awyr agored yn dda i ddisgyblion ac i athrawon 

Abertawe yw'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i agor siop dim gwastraff

12 Rhagfyr 2019

Y Brifysgol yw'r gyntaf i agor siop dim gwastraff

Cwpan Varsity

11 Rhagfyr 2019

Varsity Cymru 2020 yn dychwelyd i Abertawe

“Canvas of rural childhood” gan Alik Kumar Raptan, sef un o brif enillwyr Cystadleuaeth Ymchwil fel Celf 2018 Prifysgol Abertawe.

10 Rhagfyr 2019

Arddangosfa gelf yn rhannu straeon o Bangladesh wledig

Mae myfyrwyr COAH Prifysgol Abertawe yn helpu gyda phrosiect coetir

6 Rhagfyr 2019

Myfyrwyr COAH Prifysgol Abertawe yn cymryd rhan mewn prosiect coetir

Prif Gonswl Iwerddon i Gymru Denise Hanrahan, Is-ganghellor Prof Paul Boyle, Shareen Doak and Steve Conlan.

5 Rhagfyr 2019

Prif Gonswl Iwerddon yn canmol partneriaeth gwyddorau bywyd

Ymchwilwyr yn Lake Strechlin

4 Rhagfyr 2019

Yn ôl astudiaeth sy'n dangos allyriadau methan llynnoedd, dylid ailystyried newid yn yr hinsawdd

Llyfr newydd yn trafod pam mae gofid a thrawma bwydo ar y fron yn bwysig

3 Rhagfyr 2019

Llyfr newydd yn trafod pam mae gofid a thrawma bwydo ar y fron yn bwysig

Proffil: Prifysgol Abertawe yn CERN

2 Rhagfyr 2019

Proffil: Prifysgol Abertawe yn CERN