Grŵp bach o ymchwilwyr yn y gwyddorau cymdeithasol yw'r Ganolfan Pobl a Sefydliadau, sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gysylltiedig ag Ymddygiad Sefydliadol a Rheoli Adnoddau Dynol. Mae gan yr aelodau amrywiaeth eang o arbenigedd, o fusnes rhyngwladol a chysylltiadau cyflogaeth i ymddygiad sefydliadol ac archwilio goblygiadau economi wleidyddol yn agos. Er bod gan yr aelodau amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol ac academaidd, maent yn dilyn yr un dulliau i ymchwilio i oblygiadau gweithgarwch llywodraethau, rheolwyr a chyflogeion ar raddfa leol, genedlaethol a byd-eang.

Yn hytrach nag atgynhyrchu dealltwriaeth benodol o fyd busnes, rheoli, technoleg ac economi wleidyddol, mae ein gwaith yn darparu dadansoddiad beirniadol o'r hyn sy'n cael ei gyflawni, gan ofyn pam mae pethau'r ffordd y maent er mwyn cyflwyno dealltwriaeth empiraidd a damcaniaethol arloesol o effaith byrdymor a hirdymor pobl, gwaith a sefydliadau cyfoes.

Ystyrir bod gwaith y Ganolfan yn rhagorol yn rhyngwladol ac mae wedi cynnwys gwaith ledled y DU, Ewrop, Affrica, Asia, Gogledd America ac Oceania.

Ymhlith y Themâu Ymchwil Presennol mae:

  • Globaleiddio a Rheoli Adnoddau Dynol yn Rhyngwladol: yr heriau sy'n wynebu cwmnïau amlwladol o ran datblygu polisïau ac arferion adnoddau dynol ar gyfer staff byd-eang, a'u rhoi ar waith yn llwyddiannus.
  • Rheoli Perfformiad a Pherfformioldeb: ymchwilio i ffactorau ar lefel unigolion, grwpiau a sefydliadau, a rheoli'r prosesau y gallant eu cyfrannu tuag at berfformiad sefydliadol.
  • Rheoli Teuluoedd a Gwaith: archwilio cydberthnasau rhwng teulu a gwaith ar bob cam o fywyd.

Dr Paul White

- Cyfarwyddwr

Gwryw yn gwenu