Gluniadur

1 Mawrth 2024

Tri academydd o Abertawe'n cael eu henwi’n gymrodyr Turing newydd i fynd i'r afael â heriau cymdeith

Metel sgrap: mae gwella ansawdd metel sgrap yn hanfodol wrth dorri'r allyriadau carbon a gynhyrchir wrth fwyngloddio a gweithgynhyrchu metelau o'r newydd.

29 Chwefror 2024

Metel sgrap gwell ar gyfer economi wyrddach: arbenigedd Abertawe wrth wraidd canolfan ymchwil newydd

Clinig y Gyfraith Abertawe

29 Chwefror 2024

Lansio'r clinig cyntaf yng Nghymru dan arweiniad prifysgol sy'n rhoi cyngor ar anafiadau personol

Dyn a dynes yn eistedd wrth y bwrdd yn arwyddo dogfen gyda grŵp o naw o bobl yn sefyll y tu ôl iddyn nhw - i gyd yn edrych ar y camera

27 Chwefror 2024

Cyngor Castell-nedd Port Talbot a Phrifysgol Abertawe’n llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth

Môr-grwban gwalchbig

26 Chwefror 2024

Astudiaeth newydd yn datgelu pwysigrwydd ecosystemau dŵr dwfn i rywogaethau mewn perygl

Un ddynes a dau ddyn yn gwisgo gwisg academaidd y tu mewn i ystafell addurnedig. Dyn yng nghanol y grŵp yn dal plac

22 Chwefror 2024

Prifysgol Abertawe'n ennill Gwobr Pen-blwydd y Frenhines am waith banc data o bwys byd-eang

Yr Athro Paul Boyle, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, a Paul Whapham, Prif Weithredwr Hoci Cymru

21 Chwefror 2024

Prifysgol Abertawe'n cyhoeddi partneriaeth am sawl blwyddyn â Hoci Cymru

Bysellfwrdd

19 Chwefror 2024

Mae angen cymorth iechyd meddwl ar anweddogion anwirfoddol (‘incels’)l yn hytrach nag ymyrraeth gwrt

Pum llaw dde a breichiau wedi'u hymestyn yn yr awyr

15 Chwefror 2024

Astudiaeth yn dadansoddi'r cysylltiad rhwng cymhareb bysedd a defnydd o ocsigen mewn pêl-droedwyr

Myfyrwyr yn cerdded y tu allan i lety ar Gampws y Bae

15 Chwefror 2024

Prifysgol Abertawe yn cyflwyno llety tymor byr ar y safle i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr

Ymchwilwyr o grŵp yr Athro Satish Patil yn Sefydliad Gwyddoniaeth India (IISc) yn Bangalore yn gosod micro-grid mewn ysgol yn Tamilnadu, India, fel rhan o brosiect SUNRISE Prifysgol Abertawe.

14 Chwefror 2024

Cydweithrediad newydd i helpu i weithgynhyrchu deunyddiau ffotofoltäig solar cynaliadwy'n lleol

Campysau Prifysgol Abertawe o'r awyr

13 Chwefror 2024

Eisteddfod Ryng-golegol yn dychwelyd i Abertawe

Tri bachgen ifanc mewn cit yn chwarae pêl-droed ar gae awyr agored

9 Chwefror 2024

Arbenigwyr yn parhau i weithio i helpu i lywio ffordd iachach o fyw ledled Cymru

Golwg danddwr ar forwellt yn tyfu ar wely'r môr. Credyd: Lewis M Jefferies.

8 Chwefror 2024

Gwyddonwyr yn arwain y ffordd i ddatblygu cadwraeth ac adnewyddu bywyd y môr hanfodol

A gavel on a table

7 Chwefror 2024

Gallai pwerau prawf datganoledig wella diogelwch cymunedol a chyfiawnder cymdeithasol

Mae'r Athro Matt Jones yn gwenu ac mae wedi croesi ei freichiau. Mae'n gwisgo siwmper las ac yn sefyll o flaen gwaith celf llachar.

7 Chwefror 2024

Athro'n derbyn £2.2m i archwilio dyfodol digidol i bawb

Tair gwraig yn eistedd yn gwnïo cwilt mawr a osodwyd ar y bwrdd o'u blaenau.

5 Chwefror 2024

Prosiect cwiltiau arloesol yn dod â mamau newydd at ei gilydd i rannu profiadau bwydo