Grŵp o fyfyrwyr yn gweithio yn ystod sesiwn yn y gynhadledd arweinyddiaeth.

27 Mawrth 2024

Prifysgol Abertawe'n datblygu arweinwyr gofal iechyd y dyfodol

Menyw sy'n oedolyn yn sefyll mewn gardd yn rhoi eli haul ar freichiau merch fach

26 Mawrth 2024

Arolwg yn datgelu lefelau o ddiogelwch haul ffurfiol mewn ysgolion cynradd yng Nghymru

Llun o’r Athro Paul Lewis.

25 Mawrth 2024

Penodi academydd o Brifysgol Abertawe'n Gadeirydd Panel Cynghori ar Aer Glân Llywodraeth Cymru

Ffotograff o berson yn gwisgo menig glas yn dal bicer.

22 Mawrth 2024

Academyddion yn derbyn grant gwerth €480,000 i gefnogi prosiect ymchwil ac arloesi newydd

Llun o grŵp o'r cleifion a staff a gymerodd ran yn y prosiect Rhagnodi Cymdeithasol.

21 Mawrth 2024

Oriel Science Prifysgol Abertawe'n dathlu prosiect arloesol ar y cyd ym maes Rhagnodi Cymdeithasol

Y llyfrau sydd ar y rhestr fer

21 Mawrth 2024

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe 2024

Yr Athro Leo Groarke, Llywydd Prifysgol Trent, gyda myfyrwyr Trent yn Abertawe

19 Mawrth 2024

Abertawe'n croesawu ymweliad gan uwch-arweinwyr o brifysgol bartner yng Nghanada

Person mewn cot wen yn gwisgo menig yn rhoi pigiad i fraich chwith person arall

19 Mawrth 2024

Astudiaeth yn rhoi cipolwg ar y nifer sydd wedi manteisio ar frechlynnau Covid

Tŷ Fulton

18 Mawrth 2024

Cyhoeddi prosiect mawr i ailddatblygu adeilad eiconig Tŷ Fulton

Myfyriwr ar brofiad gwaith

18 Mawrth 2024

Abertawe yn yr 11eg safle yn y DU am brofiad gwaith i fyfyrwyr

Dŵr yn arllwys allan o ben cawod metelaidd ynghlwm wrth wal teils

14 Mawrth 2024

Astudiaeth yn dangos bod cawodydd mwy pwerus yn well i'r amgylchedd

Ymchwilwyr yn y labordai sydd wedi'u hadnewyddu yn Adeilad Wallace: Andy Stawowy (chwith), Elfina Karima (de), Gemma Woodhouse (blaen)

14 Mawrth 2024

Gwaith adnewyddu gwerth £1.2m ar labordai yn rhoi hwb mawr i ymchwil i'r biowyddorau a daearyddiaeth

Mae epilepsi'n gyflwr niwrolegol difrifol a all effeithio ar unrhyw un, ar unrhyw oedran ac o unrhyw gefndir.

6 Mawrth 2024

Effaith COVID ar bobl ag epilepsi: cyfradd uwch o farwolaethau a chyfnodau yn yr ysbyty

Anne Boden

5 Mawrth 2024

Anne Boden, sefydlydd Starling Bank, yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid benywaidd m

Llun o’r Athro Stuart Macdonald.

4 Mawrth 2024

Academydd o Abertawe wedi'i enwi'n un o gymrodyr yr Academy of Social Sciences

Dau ddyn yn sefyll o boptu llun mawr Eifftaidd y tu mewn i orie

1 Mawrth 2024

Gwaith celf yr archaeolegydd Howard Carter bellach yn cael ei arddangos yn y Ganolfan Eifftaidd