Grŵp o redwyr yn cymryd rhan mewn rhediad o flaen adeiladau

27 Mehefin 2024

Tîm Abertawe'n dathlu ar ôl codi mwy nag £20,000 yn yr Hanner Marathon eleni

Llun o enillwyr y Gwobrau Ymchwil ac Arloesi ar y llwyfan yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe.

27 Mehefin 2024

Gwobrau Ymchwil ac Arloesi'n arddangos effaith gydweithredol fawr

Grŵp o bobl yn eistedd wrth fwrdd ac yn cael sgwrs.

27 Mehefin 2024

Prifysgol Abertawe'n helpu i hyrwyddo arferion asesu ymchwil yn y Deyrnas Unedig

Trefnwyd y gynhadledd gan bwyllgor o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe dan arweiniad Dr Marcela Bezdickova (yn y llun), Athro Cysylltiol mewn Anatomeg.

26 Mehefin 2024

Prifysgol yn cynnal cynhadledd ryngwladol bwysig i arbenigwyr anatomeg

Afon Afan

26 Mehefin 2024

Partneriaeth hirdymor newydd yn hyrwyddo ymchwil i fioarmywiaeth afonydd a chadwraeth yn ne Cymru

Priya Dodiya a Dr Alwena Morgan

21 Mehefin 2024

Anrhydeddu hyrwyddwyr y Gymraeg yng Ngwobrau'r Coleg Cymraeg

Chwech o bobl yn sefyll mewn ystafell, dau ohonyn nhw'n eistedd wrth fwrdd yn llofnodi dogfen

21 Mehefin 2024

Partneriaeth newydd prifysgol i ddarparu arbenigedd hyfforddi nyrsys ym Mauritius

Bydd y ciosgau’n caniatáu i ddefnyddwyr ymgysylltu ag AI drwy orchmynion llais

21 Mehefin 2024

Lled-ddargludyddion:  ciosgau newydd yn defnyddio realiti rhithwir i esbonio sut maent yn gweithio

Llun o unigolyn yn bwrw ei bleidlais gan ddefnyddio blwch pleidleisio.

20 Mehefin 2024

Prifysgol Abertawe’n datblygu adnodd ar-lein sy'n paru pleidleiswyr â'u plaid wleidyddol ddelfrydol

The President’s Kill List: Assassination in US Foreign Policy Since 1945

19 Mehefin 2024

Llyfr newydd yn archwilio rôl llywodraeth yr Unol Daleithiau mewn llofruddiaethau

Rhwydwaith: trefnir y gynhadledd gan y Ganolfan Ymchwil i Seiberfygythiadau, yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Abertawe, a chan y rhwydwaith ymchwil byd-eang VOX Pol a gydlynir gan y Brifysgol.

18 Mehefin 2024

Terfysgaeth a'r cyfryngau cymdeithasol - Abertawe yn cynnal cynhadledd i arbenigwyr rhyngwladol

Tair menyw - dwy ohonynt yn nyrsys mewn iwnifform - o amgylch gwely ysbyty gyda mannikin hyfforddi

17 Mehefin 2024

Sut mae hyfforddiant efelychu o safon fyd-eang mewn prifysgol yn llywio ein gweithlu iechyd

Llun o dyrbin gwynt arnofiol Pelaflex. Credyd: Marine Power Systems.

17 Mehefin 2024

Cyllid newydd i gefnogi Cymru i ddatblygu technoleg ynni morol arloesol

Llun o deulu yn brwsio'u dannedd.

17 Mehefin 2024

Ymchwilio i effaith problemau iechyd y geg ar bobl sy'n ceisio noddfa yng Nghymru

Siarc yn nofio o dan y dŵr gyda physgod. Llun: Alex Rosenfeld

14 Mehefin 2024

Amrywiaeth swyddogaethol siarcod yn is nag erioed yn ystod y 66 miliwn o flynyddoedd diwethaf

Llun o fam tsimpansî a'i baban. Credyd: Dr Robert Shave, UBC Okanagan.

14 Mehefin 2024

Astudiaeth o’r galon yn cynnig dealltwriaeth newydd o esblygiad dynol

Myfyrwyr ar y traeth

13 Mehefin 2024

Gwelliant aruthrol i Brifysgol Abertawe yn Arolwg Effaith diweddaraf Times Higher Education

Eli Staniforth

13 Mehefin 2024

Tiwtor Abertawe yn cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

Mae Dr Naeem Anwar, Dr Mark Kingston, Dr Julie Peconi a Dr Owen Pickrell o Brifysgol Abertawe wedi cael eu dewis i ymuno â Chrwsibl Cymru eleni.

11 Mehefin 2024

Pedwar ymchwilydd o Brifysgol Abertawe wedi'u dewis i ymuno â rhaglen uchel ei bri Crwsibl Cymru

Oli Fryatt yn cyfnwyno'i thesis tair munud

11 Mehefin 2024

Myfyriwr Peirianneg Fecanyddol yn ennill rownd derfynol cystadleuaeth 3MT

Plant: er gwaethaf cyngor parhaus i beidio â thorheulo'n fwriadol, mae gan aelodau'r cyhoedd, gan gynnwys plant, farn gadarnhaol yn aml am liw haul o ran iechyd a golwg.

7 Mehefin 2024

Prosiect newydd i ymdrin â chanfyddiadau pobl ifanc am ddiogelwch yn yr haul

Myfyrwyr hapus yn neidio y tu allan i Abaty Singleton

4 Mehefin 2024

Prifysgol Abertawe'n dringo i'w safle uchaf erioed yn Nhablau Prifysgolion y Byd QS

Myfyrwraig yn defnyddio gluniadur

3 Mehefin 2024

Myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio'n fwy tebygol o ddefnyddio deallusrwydd artiffisial